Gevolgen voor douaneprocessen

U bent verplicht het EORI-nummer bij alle douanehandelingen te (laten) gebruiken als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Nederlandse Douane.

Herkenning AEO

De Douane stelt aan de hand van het EORI-nummer vast of en welke AEO-status de marktdeelnemer heeft. Afhankelijk van het soort AEO-vergunning en de rol van de betreffende AEO worden vervolgens AEO-faciliteiten verleend.

Procedure artikel 23 Wet Omzetbelasting

U moet in de invoeraangifte in de rubriek ‘Geadresseerde’ het EORI-nummer vermelden. Deze rubriek werd tot de invoering van EORI gebruikt voor het btw-identificatienummer van de belastingplichtige voor de omzetbelasting. Daarom is een nieuwe rubriek ‘OB-plichtige’ toegevoegd. Hierin kunt u het btw-identificatienummer vermelden.

Is er sprake van een noodprocedure en doet u daarom schriftelijk invoeraangifte (via het Enig document)? Dan moet u het btw-identificatienummer als bijzondere vermelding opnemen in vak 44 van het Enig document. De bijzondere vermelding (code) is 90200. U geeft als omschrijving aan ‘art. 23 wet OB’, gevolgd door het btw-identificatienummmer van de belastingplichtige voor de omzetbelasting. De bijzondere vermelding geldt dus uitsluitend voor schriftelijke aangiften die in de noodprocedure gedaan worden.

Filialen ontvangen geen EORI-nummer

EORI-nummers worden alleen afgegeven aan een juridische eenheid. Dat heeft tot gevolg dat filialen (bedrijfsonderdelen van een juridische eenheid) geen EORI-nummer en/of douanevergunning kunnen krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.