Overzicht vermelding EORI-nummer in verschillende douaneaangiftes

Dit is een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van het EORI-nummer in de summiere aangifte, aangifte tot tijdelijke opslag en douaneaangifte.

Persoon EORI NAW
Afzender X (b) X (c)
Indiener ENS/ATO X -
Indiener van het verzoek om uitwijking X (j) -
Geadresseerde X (a) (b) X (c)
Vervoerder X (a) (b) (d) X (c)
Te informeren partij X (e) (b) X (c)
Binnenkomst (ENS) + aangifte tot tijdelijke opslag voor tijdelijke opslag (ATO)
Uitgang (SAU)
Persoon EORI NAW
Afzender X (a) (b) X (c)
Indiener summiere aangifte uitgaan (SAU) X -
Geadresseerde X (b) X (c)
Douaneaangifte - Invoer (1)
Persoon EORI NAW
Afzender/exporteur (vak 2) - -
Geadresseerde (vak 8) X (g) X (h)
Vertegenwoordigde (vak 9) X (g) X (h)
Aangever/vertegenwoordiger (vak 14) X (g) X (h)
Douaneaangifte - Uitvoer (2)
Persoon EORI NAW
Afzender/exporteur (vak 2) X (g) X (h)
Geadresseerde (vak 8) X X (i)
Vertegenwoordigde (vak 9) X (g) X (h)
Aangever/vertegenwoordiger (vak 14) X (g) X (h)
Douaneaangifte - Douanevervoer (3)
Persoon EORI NAW
Afzender (vak 2) - -
Geadresseerde (vak 8) X (k) X (k)
Aangever (vak 50) X -
Toegelaten geadresseerde (vak 52) X -

Uitleg verwijzingen voetnoten

(1)

162 DWU, Bijlage 9 OGVo.DWU, Aanhangsel C1, Titel II, Deel C, artikel 2:11, Bijlage VI Algemene douaneregeling – Titel II - Deel C:
In het vrije verkeer brengen, actieve veredeling, tijdelijke invoer, douane-entrepot, vrije zones

(2)

162 DWU, Bijlage 9 OGVo.DWU, Aanhangsel A, aantekening 3, Aanhangsel C1, Titel II, Deel A, artikel 2:11, Bijlage VI Algemene douaneregeling – titel II - Deel A:
Uitvoer, wederuitvoer, passieve veredeling

(3)

162 DWU, Bijlage 9 OGVo.DWU, Aanhangsel A, aantekening 3, Aanhangsel C1, Titel II, Deel A, artikel 2:11, Bijlage VI Algemene douaneregeling – titel II - Deel A:
Douanevervoer (NCTS/Transit)

Uitleg verwijzingen letters kolommen EORI en NAW (naam, adres, woonplaats)

(a)

Verplicht als het een andere persoon betreft dan indiener ENS/ATO/SAU.

(b)

In geval van vervoer over zee, over binnenwateren of door de lucht moet altijd het EORI-nummer of het derde-land-identificatienummer in het kader van wederzijdse erkenning van de vervoerder worden vermeld. Vermelden van naam, adres en woonplaats is niet toegestaan.
Voor de overige vervoerswijzen vermeldt u het EORI-nummer of het derde-land-identificatienummer als indiener hierover beschikt. Anders naam, adres en woonplaats vermelden.

(c)

Invullen als indiener ENS/ATO/SAU niet beschikt over het EORI-nummer.

(d)

In situaties als bedoeld in de volgende gevallen moet het EORI-nummer van de vervoerder worden ingevuld zodat we de kennisgeving elektronisch kunnen versturen:

  • artikel 185, UVo.DWU (kennisgeving registratie ENS)
  • artikel 188, UVo.DWU (kennisgeving registratie wijzigingen ENS)
  • artikel 187, lid 3 UVo.DWU (kennisgeving no-load)

(e)

Dit vak moet worden ingevuld als de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement 'aan order blanco geëndosseerd'. Vermeld in het vak 'Geadresseerde' in dit geval code 10600 (=gegevens geadresseerde onbekend).

(g)

EORI-nummer verplicht, tenzij particulier. Vul dan in: naam, adres en woonplaats. Hebt u een eenmanszaak, dan bestaat uw EORI-nummer vanaf 2022 uit een douanenummer. Dit nummer kunt u alleen aanvragen via de postbus eori.aanvragen@douane.nl.

(h)

Alleen als sprake is van een particulier. Vul in: naam, adres en woonplaats. Hebt u een eenmanszaak, dan bestaat uw EORI-nummer vanaf 2022 uit een douanenummer. Dit nummer kunt u alleen aanvragen via de postbus eori.aanvragen@douane.nl.

(i)

Dit gegeven is verplicht als:

  • sprake is van uitvoer van landbouwgoederen met aanspraak op restitutie
  • in de uitvoeraangifte ook veiligheidsgegevens worden opgenomen (zie Bijlage 9 OGVo.DWU, Aanhangsel A. In aantekening 3 van dit aanhangsel wordt opgemerkt dat deze aangifte ook de gegevens moet bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij uitgaan’ van de tabellen 1 en 2. (Het Nederlandse aangiftesysteem is zo ingericht dat in de aangifte de veiligheidsgegevens moeten worden verstrekt.)

(j)

In geval van uitwijkverzoek (diversion request) moet de persoon die het verzoek om uitwijking bij binnenkomst indient, een EORI-nummer hebben.

(k)

Is een EORI-nummer verstrekt of een door de Unie erkend uniek derde-land-identificatienummer? Dan ben u verplicht dit nummer te vermelden. Is geen EORI-nummer of door de Unie erkend uniek derde-land-identificatienummer verstrekt? Dan moet u de naam, het adres en de woonplaats van de geadresseerde vermelden. U hoeft dit vak niet in te vullen wanneer de geadresseerde niet is gevestigd in de EU of in een land dat deelneemt aan het Gemeenschappelijk douanevervoer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.