Handboeken Douane

Handboeken zijn boekwerken die de douaneambtenaren gebruiken bij de uitvoering van het werk. In de Handboeken staat hoe de douaneambtenaar het werk uitvoert en welke procedures daarbij worden gevolgd.

Handboek Douane en wetteksten DWU

In het Handboek Douane staat uitleg van alle wettelijke douanevoorschriften en de procedures die douaneambtenaren volgen bij het werk.

Lees verder over...

Handboek Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (VGEM)

In het Handboek VGEM staat uitleg van alle wettelijke voorschriften op gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu, waarmee de Douane te maken heeft. In het handboek VGEM staan de procedures die douaneambtenaren volgen voor goederen die onder VGEM-regels vallen.

Lees verder over...

Handboek Excise Movement and Control System (EMCS)

In het Handboek EMCS staat uitleg over de wet- en regelgeving van het vervoer onder schorsing van accijns met behulp van EMCS.

Lees verder over...

Handboek Controle

In het Handboek Controle staan richtlijnen die voor alle controlemedewerkers gelden die werkzaam zijn bij de Belastingdienst. De richtlijnen gelden zowel voor het onderdeel Belastingen als voor het onderdeel Douane.

Lees verder over...

Handboek Accijns

In het Handboek Accijns vindt u alle wet- en regelgeving die verband houdt met accijns. In het handboek staan praktische richtlijnen voor douaneambtenaren. Het handboek is ook te gebruiken als naslagwerk voor iedereen die met accijns te maken heeft.

Lees verder over...

Handboek Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (VAD)

In het Handboek VAD vindt u de wet- en regelgeving voor de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.