Handboek Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (VGEM)

De Nederlandse Douane heeft taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Verschillende regels schrijven voor dat invoer en/of uitvoer en/of doorvoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toegestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden, of als de goederen aan bepaalde eisen voldoen.

In het Handboek VGEM staat:

  • uitleg van alle wettelijke voorschriften waar de Douane taken in heeft
  • de procedures die douaneambtenaren volgen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.