Uitvoer: na de aangifte

Uitvoeraangifte gedaan? Dan kan de Douane uw aangifte controleren. Na onze toestemming mag u de goederen naar het douanekantoor van uitgang brengen.

Goederen pas wegvoeren na toestemming

We kunnen de aangifte bekijken, de goederen, en de documenten die daarbij horen. U mag de goederen pas wegvoeren na onze toestemming.

De Douane controleert goederen ook op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. We kijken bijvoorbeeld of u een vergunning hebt als u afval uitvoert. Of een gezondheidscertificaat als u vlees uitvoert.

Na vrijgave van de goederen sturen we een bericht naar het douanekantoor van uitgang. Dit is het douanekantoor dat bevoegd is voor de plek waar de goederen de Unie verlaten. In Nederland is dit altijd een zee- of luchthaven. Hier moet u de goederen heenbrengen.  

Vervoer naar kantoor van uitgang

Voor het vervoer van goederen van het douanekantoor van uitvoer naar het douanekantoor van uitgang is in Nederland geen uitvoergeleidedocument nodig.

Verlaten de goederen de EU vanuit Nederland en hebt u een gecombineerde Authorised Economic Operator (AEO) vergunning AEO-C/AEO-S? Dan mag u het vervoermiddel zelf verzegelen. Als we uw goederen controleren, kunt u ons vragen om na de controle het vervoermiddel opnieuw te verzegelen.

'Oorsprong' van uw goederen aantonen

Goederen zijn van oorsprong uit de EU als de goederen daar zijn gemaakt, geoogst of gewonnen. Soms moet u aantonen dat uw goederen van oorsprong zijn uit de EU. Bijvoorbeeld als u geen, of minder invoerrechten wilt betalen in uw exportland.

Hebt u een vergunning Toegelaten Exporteur? Dan mag u zelf verklaren dat uw goederen van oorsprong zijn uit de EU. Nog geen vergunning? Dan kunt u de vergunning Toegelaten Exporteur aanvragen .

Meer weten?

In het Handboek Douane leest u meer over uitvoer, en de oorsprong van goederen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.