Exporteur - definitie en veelgestelde vragen en antwoorden

Wij hebben vragen gekregen over het invullen van het onderdeel 'exporteur' in de aangifte ten uitvoer. Hieronder leest u meer over de definitie van exporteur en de meest gestelde vragen.

Definitie exporteur

Artikel 1 punt 19 Verordening (EU) 2446/2015 (GVo.DWU) luidt vanaf 31 juli 2018:
exporteur:

  1. een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van de persoonlijke bagage
  2. in andere gevallen, wanneer punt 1 niet van toepassing is:
  1. een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten
  2. wanneer punt 2.1 niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten

Het gevolg van deze definitie is dat de exporteur, zoals opgenomen in de aangifte ten uitvoer, in principe moet zijn gevestigd in de EU.

Veelgestelde vragen over de exporteur in de aangifte ten uitvoer

Waarom is de definitie van exporteur gewijzigd?

Met de gewijzigde definitie kunnen meer personen binnen de EU worden aangemerkt als exporteur.

De definitie in de GVo.DWU voor 31 juli 2018 was erg beperkend. Vooral bij zendingen met de leveringsconditie Ex Works (EXW) waarvan de koper niet in de EU gevestigd was, bleek het lastig om een in de EU gevestigd persoon aan te wijzen die als exporteur kon worden vermeld in de aangifte ten uitvoer.

Per wanneer is de nieuwe definitie van toepassing?

De definitie is van toepassing vanaf 31 juli 2018. Vanaf 1 oktober 2020 gaan wij monitoren op de juiste toepassing van de definitie.

Geldt de definitie van exporteur ook bij wederuitvoer?

Nee, de definitie is niet van toepassing bij wederuitvoer.

Wie moet ik als exporteur vermelden in vak 2 (Afzender/exporteur) van de aangifte ten uitvoer?

In vak 2 van de aangifte ten uitvoer moet u het EORI-nummer van een marktdeelnemer invullen die voldoet aan de definitie van artikel 1 punt 19 GVo.DWU en die bereid is deze rol op zich te nemen. Dit is de persoon van wie het initiatief tot uitvoer uitgaat (uw opdrachtgever/klant). Als deze persoon niet over een EORI-nummer beschikt, moet u de naam en voornaam of de handelsnaam en het volledige adres van deze persoon vermelden.

Wie moet ik als exporteur vermelden in vak 2 (Afzender/exporteur) van de aangifte tot wederuitvoer?

In een aangifte tot wederuitvoer moet u in vak 2 (Afzender/exporteur) het EORI-nummer van de aangever (zie vak 14) invullen. Als deze niet over een EORI-nummer beschikt, moet u de naam en voornaam of de handelsnaam en het volledige adres van de aangever vermelden.

In het voorstel tot wijziging van bijlage B van de GVo.DWU is het volgende opgenomen over vak 2 (Afzender/exporteur):

'In case of re-export, indicate the person who lodges the re-export declaration or on whose behalf the re-export declaration is lodged.'

Een officiële Nederlandse vertaling is nog niet gepubliceerd.

Deze wijziging van bijlage B van de GVo.DWU wordt eind 2020 van kracht.

Welke gegevens moet ik invullen in vak 14 (Aangever/vertegenwoordiger) van de aangifte ten uitvoer?

In een elektronische aangifte kunt u in vak 14 (Aangever/vertegenwoordiger) zowel de gegevens van de aangever als de gegevens van de vertegenwoordiger vermelden.

  • Als u de aangifte op eigen naam en voor eigen rekening indient: vermeld uw eigen EORI-nummer, voorafgegaan door de code 1. U vermeldt geen gegevens van een vertegenwoordiger.
  • Als u de aangifte in directe vertegenwoordiging indient: vermeld het EORI-nummer van de persoon namens wie u de aangifte indient, voorafgegaan door de code 2 (de direct vertegenwoordigde, uw opdrachtgever, is aangever). Vermeld daarnaast uw eigen EORI-nummer (u bent namelijk de direct vertegenwoordiger).
  • Als u de aangifte in indirecte vertegenwoordiging indient: vermeld uw eigen EORI-nummer, voorafgegaan door de code 3 (als indirect vertegenwoordiger bent u namelijk aangever). Vermeld daarnaast het EORI-nummer van uw opdrachtgever (uw opdrachtgever is de indirect vertegenwoordigde).

Als 1 van de hiervoor genoemde personen niet over een EORI-nummer beschikt, vermeldt u de naam en voornaam of de handelsnaam en het volledige adres van die persoon.

Kan de exporteur, die in de douaneaangifte opgenomen is, aangesproken worden voor bijzondere wetgeving, zoals tweeërlei gebruik (dual-use)?

Ja, dat kan. De verordening voor tweeërlei gebruik (428/2009) bevat sinds de inwerkingtreding een eigen definitie van het begrip exporteur. Als de persoon, die in vak 2 van de uitvoeraangifte opgenomen is, voldoet aan de definitie van exporteur, opgenomen in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009, tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (dual-use verordening), dan kan die persoon aangesproken worden op verplichtingen uit de verordening, als deze van toepassing is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.