Kinderopvangtoeslag: uitbetalen aan de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag kan op verzoek van uw klant rechtstreeks aan de kinderopvang worden uitbetaald.

Voorwaarden

Als kindercentrum of gastouderbureau kunt u de toeslag van uw klant op uw rekening laten storten en verrekenen met de kinderopvangkosten.

U en uw klant moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U hebt een overeenkomst met partnerschap of zonder partnerschap met ons afgesloten.
  • Al uw opvanglocaties zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
  • Uw klant moet u erom vragen en zelf met Mijn toeslagen aangeven dat we de toeslag aan u moeten uitbetalen.
  • Heeft uw klant meer kinderen die naar uw opvang gaan? De overeenkomst geldt dan voor alle kinderen.

Moet u nog een overeenkomst met ons afsluiten?

Hebt u nog geen overeenkomst? U kunt kiezen voor een overeenkomst met of zonder partnerschap.

Bij een overeenkomst zonder partnerschap bent u hoofdelijk aansprakelijk. Kunnen wij terug te betalen toeslag niet verhalen op de aanvrager of zijn toeslagpartner? Dan kunnen wij u verplichten het volledige bedrag aan ons terug te betalen.

Bij een overeenkomst met partnerschap bent u niet hoofdelijk aansprakelijk. U bent alleen aansprakelijk bij verwijtbaar handelen. Bijvoorbeeld als een kind niet meer naar uw opvang gaat en de toeslag niet is stopgezet.

U hebt wel een aantal verplichtingen:

  • U levert ons jaarlijks een accountantsverklaring.
  • U levert ons maandelijks opvanggegevens van alle kinderen.

Aanmelden

Wilt u een overeenkomst met ons afsluiten? Stuur ons dan een e-mail. U krijgt dan meer informatie over hoe u dat moet regelen. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Onterecht betaalde toeslagen voorkomen

Uw klant blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste toeslag. Wijzigt de situatie van uw klant? Geef dan duidelijk aan dat uw klant zelf de toeslag moet wijzigen of stopzetten met Mijn toeslagen. Gebeurt dit niet, dan kunt u voor deze klant onterecht toeslag ontvangen. Bijvoorbeeld als uw klant geen gebruik meer maakt van uw diensten of als de dienstverlening is veranderd.

Heeft uw klant wijzigingen niet aan ons doorgegeven en hebt u geen contact meer met uw klant? En ontvangt u daardoor ten onrechte toeslag voor uw klant? Stuur ons dan een e-mail.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.