DigiD

Als u digitaal aangifte doet, hebt u een DigiD nodig.

Als u en uw fiscale partner ieder apart aangifte doen, moet u soms ook de aangifte van de ander ondertekenen. Bijvoorbeeld als u een gezamenlijk verzoek doet, zoals het verzoek om het hele jaar fiscale partners te zijn. Dit geldt ook als 1 van u beiden via het aangifteprogramma aangifte doet en de ander op papier.

Let op!

Uw DigiD is strikt persoonlijk. Kennen andere personen uw DigiD? Vraag dan een andere DigiD aan. Hebt u voor iemand een DigiD-machtiging aangevraagd, zodat hij voor u aangifte inkomstenbelasting kan doen? Wanneer hij dat gedaan heeft, kunt u die machtiging intrekken. Zolang u dat niet doet, kan die ander uw belastinggegevens inzien.

Nog geen DigiD?

Heeft u of uw partner nog geen DigiD? Vraag hem dan aan via www.digid.nl/aanvragen. Houd er rekening mee dat het 5 dagen duurt voordat u uw DigiD ontvangt.

Let op!

Woont u buiten Nederland, maar hebt u de Nederlandse nationaliteit? Ook dan kunt u een DigiD aanvragen.

Zekerheidsniveau DigiD

DigiD kent verschillende zekerheidsniveaus. Voor de digitale aangifte inkomstenbelasting is DigiD-basis voldoende.

Let op!

Uw DigiD verloopt als u deze 3 jaar niet gebruikt. Wanneer u uw DigiD een keer gebruikt, is deze weer 3 jaar geldig. De vervaldatum kunt u bekijken via 'Inloggen Mijn DigiD' op www.digid.nl.

Wanneer DigiD niet gebruiken?

U kunt uw DigiD niet gebruiken in de volgende situatie: u bent buitenlands belastingplichtig en u kunt geen DigiD aanvragen. Doe dan aangifte met het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen. U doet aangifte met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.