Carpoolen

Als u carpoolt, kunt u daarvoor een vergoeding van uw werkgever krijgen. Daarbij maakt het verschil of uw werkgever het carpoolen organiseert of dat u dit zelf doet.

Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag die een maximaal bedrag per kilometer aan de chauffeur vergoeden, inclusief de omrijkilometers.

Als u het carpoolen zelf organiseert, kan iedere werknemer een maximale vergoeding krijgen per kilometer. Uw werkgever mag de omrijkilometers niet vergoeden.

Maximale kilometervergoeding voor carpoolen

Tabel maximale kilometervergoeding carpoolen
Jaar Maximale vergoeding per kilometer
2024 € 0,23
2023 € 0,21
2022 € 0,19

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.