Carpoolen

Als u carpoolt, kunt u daarvoor een vergoeding van uw werkgever krijgen. Daarbij maakt het verschil of uw werkgever het carpoolen organiseert of dat u dit zelf doet.

Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag die een maximaal bedrag per kilometer aan de chauffeur vergoeden, inclusief de omrijkilometers.

Als u het carpoolen zelf organiseert, kan iedere werknemer een maximale vergoeding krijgen per kilometer. Uw werkgever mag de omrijkilometers niet vergoeden.

Tabel maximale kilometervergoeding carpoolen
Jaar Maximale vergoeding per kilometer
2023 € 0,21
2022 € 0,19
2021 € 0,19

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.