Aftrekposten

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Hypotheekrenteaftrek

Hebt u een eigen woning? Bepaalde kosten mag u aftrekken van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Lees verder over...

Persoonsgebonden aftrek

Hebt u extra uitgaven voor bijvoorbeeld zorg, studie en giften? Dan mag u sommige van die kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u meer kosten dan inkomen? Dan verrekenen we het restant van uw persoonsgebonden aftrek met uw inkomen in een volgend jaar.

Lees verder over...

Reiskosten openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen.

Lees verder over...

Lijfrenten

Hebt u een lijfrenteproduct? Dan mag u betaalde lijfrentepremies aftrekken. Gebruik de Rekenhulp Lijfrentepremie om te bepalen hoeveel u mag aftrekken.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.