Heffingskortingen (internationaal)

Een heffingskorting is een korting op uw te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u het hele bedrag van de heffingskorting, een deel van het bedrag of geen heffingskorting krijgen.

Lees alle informatie bij Aftrekposten en kortingen.

Op deze pagina:

Korting op de premie volksverzekeringen

Bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? Dan ontvangt u in ieder geval het bedrag van de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen ('premiedeel'). U moet dan wel aan de voorwaarden van de heffingskorting voldoen.

Let op!

Bent u vrijwillig verzekerd voor de volksverzekeringen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan krijgt u het kortingsdeel voor de premie volksverzekeringen niet via de Belastingdienst. Het kortingsdeel zit dan verwerkt in de premieberekening van de SVB.

Het premiedeel van de heffingskorting is ieder jaar anders:

Het premiedeel van de heffingskorting is ook anders als u een deel van het jaar in Nederland verzekerd bent.

Korting op de inkomstenbelasting

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan krijgt u naast het bedrag van de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen ('premiedeel') ook het bedrag van de kortingen voor de inkomstenbelasting ('belastingdeel').

Wat uw 'belastingdeel' is, hangt af van uw situatie. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt dat duidelijk.

Recht op heffingskorting als u een deel van het jaar in Nederland verzekerd bent

Woont u buiten Nederland, en betaalt u maar over een deel van het jaar premie volksverzekeringen in Nederland? Of woont u in Nederland, en betaalt u over een deel van het jaar geen premie volksverzekeringen in Nederland, omdat u die in een ander land betaalt? Dan berekenen wij het premiedeel van de heffingskorting tijdsevenredig. Het belastingdeel van de heffingskorting berekenen wij niet tijdsevenredig, maar per jaar.

Bij de tijdsevenredige berekening bepalen wij het premiedeel van de heffingskorting waarop u recht hebt. U hebt alleen recht op het premiedeel van de heffingskorting over het tijdvak dat u in Nederland premie volksverzekeringen hebt betaald. In uw aangifte wordt dit berekend.

Premiedeel van de heffingskorting 2022

Het premiedeel van de heffingskorting in 2022 is:

 • voor de AOW: 17,90/37,07 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/37,07 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/37,07 deel van de heffingskorting

Voorbeeld

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.888. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/37,07 deel van € 2.888= € 1.395
 • Anw bedraagt: 0,1/37,07 deel van € 2.888= € 8
 • Wlz bedraagt: 9,65/37,07 deel van € 2.888= € 752

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.


Premiedeel van de heffingskorting 2021

Het premiedeel van de heffingskorting in 2021 is:

 • voor de AOW: 17,90/37,10 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/37,10 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/37,10 deel van de heffingskorting

Voorbeeld

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.837. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/37,10 deel van € 2.837= € 1.369
 • Anw bedraagt: 0,1/37,10 deel van € 2.837= € 8
 • Wlz bedraagt: 9,65/37,10 deel van € 2.837= € 738

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief. 

Premiedeel van de heffingskorting 2020

Het premiedeel van de heffingskorting in 2020 is:

 • voor de AOW: 17,90/37,35 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/37,35 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/37,35 deel van de heffingskorting

Voorbeeld


De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.711. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/37,35 deel van € 2.711 = € 1.299
 • Anw bedraagt: 0,1/37,35 deel van € 2.711 = € 7
 • Wlz bedraagt: 9,65/37,35 deel van € 2.711 = € 700

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.

Niet verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen

Als u in Nederland niet verplicht verzekerd bent voor de sociale zekerheid, hoeft u hier geen premie volksverzekeringen te betalen. Bijvoorbeeld als u in loondienst werkt buiten Nederland. U bent dan meestal voor de sociale zekerheid verzekerd in het land waar u werkt. Voor uw heffingskortingen betekent dit dat u geen recht hebt op het premiedeel van de heffingskortingen. Dit is het deel van de heffingskorting voor dat betrekking heeft op de volksverzekeringen.

Woont u in Nederland en ontvangt u een buitenlands pensioen? En bent u buiten Nederland verzekerd voor uw zorgkosten? Dan kunt u in Nederland een ontheffing krijgen om premies voor de volksverzekeringen te betalen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of u in aanmerking komt. Lees de informatie op de website van de SVB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.