Heffingskortingen (internationaal)

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen. Heffingskortingen bestaan uit een ‘premiedeel’ en een ‘belastingdeel’.

Het premiedeel is de korting op de premies volksverzekeringen. Het belastingdeel is de korting op de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u het hele bedrag van de heffingskorting, een deel van het bedrag of geen heffingskorting.

Lees meer bij Aftrekposten en kortingen.

Op deze pagina:

Korting op de premie volksverzekeringen

Bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En voldoet u aan de voorwaarden van de heffingskorting? Dan hebt u in ieder geval recht op het premiedeel van de heffingskorting.

Let op!

Bent u vrijwillig verzekerd voor de volksverzekeringen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan krijgt u het premiedeel van de heffingskorting niet via de Belastingdienst. Het premiedeel van de heffingskorting zit dan verwerkt in de premieberekening van de SVB.

Bent u een deel van het jaar verplicht verzekerd?

Bent u een deel van het jaar verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland? Dan hebt u alleen over dát deel van het jaar recht op het premiedeel van de heffingskorting. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.

Premiedeel van de heffingskorting

Tabel premiedeel 2024
Premie Premiedeel heffingskorting 2024
AOW 17,90/36,97
Anw 0,1/36,97
Wlz 9,65/36,97
Tabel premiedeel 2023
Premie Premiedeel heffingskorting 2023
AOW 17,90/36,93
Anw 0,1/36,93
Wlz 9,65/36,93
Tabel premiedeel 2022
Premie Premiedeel heffingskorting 2022
AOW 17,90/37,07
Anw 0,1/37,07
Wlz 9,65/37,07

Voorbeeld

In 2024 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 3.362. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/36,97deel van € 3.362= € 1.627
 • Anw bedraagt: 0,1/36,97deel van € 3.362= € 9
 • Wlz bedraagt: 9,65/36,97deel van € 3.362= € 877

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.

Korting op de inkomstenbelasting

Bent u in Nederland belastingplichtig? Dan krijgt u naast het premiedeel misschien ook het belastingdeel van de heffingskorting. Kies uw situatie:

 • U woont het hele jaar in Nederland.
  U hebt recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont het hele jaar in het buitenland.
  U hebt meestal geen recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Maar op sommige belastingdelen van de heffingskorting kunt u wel recht hebben. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont een deel van het jaar in Nederland.
  U hebt meestal alleen recht op het belastingdeel van de heffingskorting over het tijdvak dat u in Nederland woont. Op sommige belastingdelen van de heffingskorting hebt u geen recht. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont (een deel van het jaar) in het buitenland en u bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
  U hebt recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Dit geldt ook voor de periode dat u in het buitenland woont. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.

Belastingdeel van de heffingskorting

Tabel belastingdeel
Jaar Belastingdeel heffingskorting
2024 9,32/36,97
2023 9,28/36,93
2022 9,42/37,07

Niet verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen

Bent u in Nederland niet verplicht verzekerd voor de sociale zekerheid, dan hoeft u geen premies volksverzekeringen te betalen. Bijvoorbeeld als u in loondienst werkt in het buitenland. U bent dan meestal voor de sociale zekerheid verzekerd in het land waar u werkt. Voor uw heffingskortingen betekent dit dat u geen recht hebt op het premiedeel van de heffingskortingen.

Woont u in Nederland en ontvangt u een buitenlands pensioen? En bent u in het buitenland verzekerd voor uw zorgkosten? Dan kunt u in Nederland een ontheffing krijgen om premies voor de volksverzekeringen te betalen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of u in aanmerking komt. Lees de informatie op de website van de SVB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.