Heffingskortingen (internationaal)

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen. Heffingskortingen bestaan uit een ‘premiedeel’ en een ‘belastingdeel’. Het premiedeel is de korting op de premies volksverzekeringen. Het belastingdeel is de korting op de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u het hele bedrag van de heffingskorting, een deel van het bedrag of geen heffingskorting.

Lees meer bij Aftrekposten en kortingen.

Op deze pagina:

Korting op de premie volksverzekeringen

Bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En voldoet u aan de voorwaarden van de heffingskorting? Dan hebt u in ieder geval recht op het premiedeel van de heffingskorting.

Let op!

Bent u vrijwillig verzekerd voor de volksverzekeringen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan krijgt u het premiedeel van de heffingskorting niet via de Belastingdienst. Het premiedeel van de heffingskorting zit dan verwerkt in de premieberekening van de SVB.

Het premiedeel van de heffingskorting is elk jaar anders:

Het premiedeel van de heffingskorting is ook anders als u een deel van het jaar in Nederland verzekerd bent.

Korting op de inkomstenbelasting

Bent u in Nederland belastingplichtig? Dan krijgt u naast het premiedeel misschien ook het belastingdeel van de heffingskorting. Kies uw situatie:

 • U woont het hele jaar in Nederland.
  U hebt recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont het hele jaar in het buitenland.
  U hebt meestal geen recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Maar op sommige belastingdelen van de heffingskorting kunt u wel recht hebben. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont een deel van het jaar in Nederland.
  U hebt meestal alleen recht op het belastingdeel van de heffingskorting over het tijdvak dat u in Nederland woont. Op sommige belastingdelen van de heffingskorting hebt u geen recht. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.
 • U woont (een deel van het jaar) in het buitenland en u bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
  U hebt recht op het belastingdeel van de heffingskorting. Dit geldt ook voor de periode dat u in het buitenland woont. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.

Premiedeel van de heffingskorting als u een deel van het jaar verplicht verzekerd bent in Nederland

Bent u een deel van het jaar verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland? Dan hebt u alleen over dát deel van het jaar recht op het premiedeel van de heffingskorting. Vul uw aangifte inkomstenbelasting in, dan ziet u waar u recht op hebt.

Premiedeel van de heffingskorting 2023

Het premiedeel van de heffingskorting in 2023 is:

 • voor de AOW: 17,90/36,93 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/36,93 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/36,93deel van de heffingskorting

Voorbeeld

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.070. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/36,93deel van € 3.070= € 1.489
 • Anw bedraagt: 0,1/36,93deel van € 3.070= € 9
 • Wlz bedraagt: 9,65/36,93deel van € 3.070= € 803

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.


Premiedeel van de heffingskorting 2022

Het premiedeel van de heffingskorting in 2022 is:

 • voor de AOW: 17,90/37,07 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/37,07 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/37,07 deel van de heffingskorting

Voorbeeld

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.888. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/37,07 deel van € 2.888= € 1.395
 • Anw bedraagt: 0,1/37,07 deel van € 2.888= € 8
 • Wlz bedraagt: 9,65/37,07 deel van € 2.888= € 752

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.


Premiedeel van de heffingskorting 2021

Het premiedeel van de heffingskorting in 2021 is:

 • voor de AOW: 17,90/37,10 deel van de heffingskorting
 • voor de Anw: 0,1/37,10 deel van de heffingskorting
 • voor de Wlz: 9,65/37,10 deel van de heffingskorting

Voorbeeld

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.837. Het deel van de algemene heffingskorting dat betrekking heeft op de:

 • AOW bedraagt: 17,90/37,10 deel van € 2.837= € 1.369
 • Anw bedraagt: 0,1/37,10 deel van € 2.837= € 8
 • Wlz bedraagt: 9,65/37,10 deel van € 2.837= € 738

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Dat komt omdat u dan geen premie AOW meer hoeft te betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, verandert daardoor het belastingtarief in de eerste 2 schijven. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief.

Niet verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen

Bent u in Nederland niet verplicht verzekerd voor de sociale zekerheid, dan hoeft u geen premies volksverzekeringen te betalen. Bijvoorbeeld als u in loondienst werkt in het buitenland. U bent dan meestal voor de sociale zekerheid verzekerd in het land waar u werkt. Voor uw heffingskortingen betekent dit dat u geen recht hebt op het premiedeel van de heffingskortingen.

Woont u in Nederland en ontvangt u een buitenlands pensioen? En bent u in het buitenland verzekerd voor uw zorgkosten? Dan kunt u in Nederland een ontheffing krijgen om premies voor de volksverzekeringen te betalen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of u in aanmerking komt. Lees de informatie op de website van de SVB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.