Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken en ondernemen

Woont u in een ander land dan het land waarin u werkt? Of ontvangt u een uitkering uit een ander land dan het land waarin u woont? Bij grensoverschrijdend werken en ondernemen wilt u weten in welk land u sociaal verzekerd bent. In Nederland bestaan de sociale verzekeringen uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt. Deze verzekeringen zorgen voor inkomsten als u in bepaalde situaties terecht komt. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering of een WIA-uitkering.

Volksverzekeringen als u in Nederland woont

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen in Nederland. De premie voor de volksverzekeringen wordt berekend over uw premie-inkomen. De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
    Voor de AKW betaalt u geen premie.

De premie voor de volksverzekeringen wordt samen met de loonbelasting op uw loon ingehouden, of samen met de inkomstenbelasting in 1 aanslag geheven.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat u niet verzekerd bent voor de volksverzekeringen. U hoeft dan geen premies te betalen, maar u hebt ook geen recht op de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen.

Volksverzekeringen als u buiten Nederland woont

Woont u niet in Nederland, en hebt u geen inkomen uit Nederland? Dan bent u niet verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. U hoeft dan geen premies meer te betalen en u hebt ook geen recht op een Anw-, Wlz- of AKW-uitkering. Na uw emigratie bouwt u ook geen AOW-rechten meer op. Uw eerder opgebouwde AOW-rechten blijven wel bestaan. Er zijn echter situaties waarbij u, ook na uw emigratie, op grond van (inter)nationale regelgeving toch verzekerd blijft voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in of vanuit Nederland? Dan moet worden beoordeeld of u verplicht verzekerd bent voor de Nederlandse volksverzekeringen. Dit is afhankelijk van het inkomen dat u in Nederland hebt.

Let op!

Controleer hoe uw sociale zekerheid geregeld is, vooral als u vanuit een ander land een pensioen of socialeverzekeringsuitkering ontvangt. Mogelijk komt u in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde volksverzekeringen. U krijgt deze vrijstelling niet vanzelf, vraag de vrijstelling zelf aan bij de SVB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.