Uitwisseling financiële gegevens volgens de Common Reporting Standard (CRS)

Meer dan 100 landen hebben afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties volgens de Common Reporting Standard (CRS).

Hoe werkt de CRS?

De CRS bepaalt dat uw financiële instelling uw financiële gegevens aan ons moet doorgeven als u fiscaal niet in Nederland woont, of als uw organisatie fiscaal niet in Nederland gevestigd is. Met organisatie bedoelen we bijvoorbeeld een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of een vennootschap onder firma. Soms gaat het ook om uw gegevens als belanghebbende van zo’n organisatie.

Wij geven die gegevens door aan de belastingdienst van het land waar u woont, of waar uw organisatie gevestigd is. De belastingdienst in uw woon- of vestigingsland controleert deze gegevens. Wij zijn daar niet bij betrokken.

Omgekeerd krijgen wij ook informatie van buitenlandse financiële instellingen als u Nederland als fiscaal woon- of vestigingsland hebt. Dit betekent niet automatisch dat u in Nederland belasting moet betalen. Wij controleren de gegevens eerst.

Verklaring van uw fiscale woon- of vestigingsland

Doet uw fiscale woon- of vestigingsland mee aan de CRS, dan moet uw financiële instelling vaststellen in welk land u belastingplichtig bent. U krijgt dan van uw financiële instelling een verklaring die u moet invullen. Daaruit blijkt wat uw fiscale woon- of vestigingsland is.

Welke landen doen mee aan de CRS?

Alle lidstaten van de Europese Unie doen mee aan de CRS. En ook veel landen buiten de EU. U ziet alle deelnemende landen in een overzicht.

Meer weten over de CRS?

Op onze site voor ondernemers vindt u meer informatie over de CRS.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.