Verklaring vrijstelling van aangifte voor buitenlandse werknemers

Werkt u als buitenlandse werknemer in Nederland? Dan kan het voorkomen dat u niet alleen in Nederland, maar ook in een ander land aangifte inkomstenbelasting moet doen.

Soms hoeft u in Nederland geen aangifte inkomstenbelasting te doen

Uw werkgever kan de inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen, die u over uw Nederlandse inkomen moet betalen, voor u inhouden. U betaalt dan de inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen via de loonheffingen, die uw werkgever inhoudt op uw loon. U hoeft dan zelf in Nederland geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Uw werkgever kan dit alleen doen als u daarvoor toestemming geeft.

Moet u bewijzen dat u in Nederland belasting hebt betaald over uw inkomsten?

De belastingdienst van het andere land kan u vragen om te bewijzen dat u in Nederland belasting hebt betaald. Met dit bewijs kunt u voorkomen dat u dubbel belasting betaalt over uw inkomsten.

Normaal gesproken bewijst u dat met de Nederlandse aanslag inkomstenbelasting. Maar als uw werkgever alles heeft ingehouden via de loonheffingen, dan kan dat niet.

U kunt een verklaring bij ons aanvragen

Hoeft u in Nederland geen aangifte inkomstenbelasting te doen, dan kunt u bij ons een verklaring aanvragen. Daarmee kunt u bewijzen dat u alle belasting over uw Nederlandse inkomen hebt betaald.

U vraagt de verklaring aan door een brief te sturen naar:
Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Zet in de brief in ieder geval:

  • dat u een verklaring wilt waarin staat dat u geen aangifte inkomstenbelasting in Nederland hoeft te doen, omdat uw Nederlandse werkgever de te betalen belasting in Nederland heeft ingehouden via de loonheffingen
  • om welk jaar het gaat
  • uw burgerservicenummer
  • uw naam, adres en woonplaats

Wij hebben deze gegevens van u nodig om de verklaring op te stellen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.