Ex-partner blijft in de woning wonen

Hebt u samen een eigen woning, en blijft uw ex-partner daarin wonen? En bent u nog (voor een deel) eigenaar van deze woning? Dan mag u het bedrag van het eigenwoningforfait dat u hebt aangegeven voor (uw deel van) deze woning, als betaalde partneralimentatie aftrekken.

Kunt u geen eigenwoningforfait meer aangeven omdat u langer dan 2 jaar geleden uit elkaar bent gegaan? Geef dan de waarde van uw deel van de woning en de eventueel hierbij behorende schuld aan in box 3 (sparen en beleggen). U mag dan een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait van deze woning als betaalde partneralimentatie aftrekken. U rekent dit bedrag uit door het eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met het percentage van uw eigendom in de woning.

Voorbeeld

In dit voorbeeld werken wij met fictieve bedragen en percentages.

U en uw ex-partner zijn langer dan 2 jaar uit elkaar. U bent voor 50% eigenaar van de woning waarin uw ex-partner woont. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000. Het eigenwoningforfait is € 1.200.

U mag 50% x € 1.200 = € 600 als betaalde partneralimentatie aftrekken. U geeft de helft van de waarde van de woning (€ 100.000) aan in box 3.

De eventueel hierbij behorende schuld geeft u ook aan in box 3.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.