Ik heb geen werk meer - wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag?

Stopt u met werken of ondernemen? Of raakt u werkloos? U hoeft uw kind niet meteen van de opvang te halen.

U hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag als u niet meer werkt

Wel zo fijn. U hoeft uw toeslag dus ook niet meteen stop te zetten.

De 3 maanden gaan in vanaf de dag nadat u gestopt bent met werken. Bijvoorbeeld nadat uw arbeidscontract is beëindigd. Of nadat u met de werkzaamheden voor uw bedrijf bent gestopt.

Geef wél zo snel mogelijk aan ons door dat u niet meer werkt

Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ ‘werken’ in het zoekvenster.
  3. Kies ‘Ik of mijn partner stopt met werken’.
  4. Beantwoord de vragen.

Hebt u nog opvanguren over?

Zijn de 3 maanden voorbij? En hebt u in de afgelopen periode minder uren opvang opgenomen dan waar u recht op hebt? Dan hoeft u de kinderopvangtoeslag nog niet stop te zetten. U mag dan tot het einde van het jaar eerst de nog niet-gebruikte opvanguren opmaken.

Wanneer moet ik mijn toeslag stopzetten?

U hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en u alle uren hebt opgemaakt. Zet uw toeslag wel op tijd stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Voorbeeld

U bent op 1 augustus werkloos geworden. U krijgt dan nog kinderopvangtoeslag voor de maanden augustus, september en oktober. Zijn uw opvanguren dan ook op? Zet uw toeslag stop per 1 november. Doe dit vóór 1 oktober. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Hoe zet ik mijn toeslag stop?

Ga daarvoor naar Mijn toeslagen.

Log in op Mijn toeslagen

Gaat u binnen 3 maanden weer aan de slag?

Of begint u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus? U hoeft uw kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel binnen 4 weken uw nieuwe situatie aan ons door. Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ ‘werken’ in het zoekvenster.
  3. Kies ‘Ik of mijn partner gaat weer werken’ of 'Ik volg een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus'.
  4. Beantwoord de vragen. Bijvoorbeeld over uw nieuwe jaarinkomen.

Hierna passen we uw toeslag aan. Als u meer inkomen hebt, krijgt u misschien minder toeslag.

Ik kan geen toeslag krijgen, maar heb wel opvang nodig

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Vraag bij uw gemeente naar de voorwaarden.

U bent zwanger en raakt werkloos

Krijgt u al kinderopvangtoeslag en is uw tijdelijke contract niet verlengd? Ook dan hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag.

Gaat u tijdens deze 3 maanden met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof? De periode die u met verlof bent, telt niet mee voor de 3 maanden waarin u nog recht hebt op kinderopvangtoeslag. Deze maanden gaan in ná uw verlof.

Bel de BelastingTelefoon als uw contract niet is verlengd tijdens uw zwangerschapsverlof of bevallingsverlof. Zo weten wij dat u nog recht hebt op 3 maanden kinderopvangtoeslag.

Voorbeeld

U bent zwanger. Op 1 maart stopt uw tijdelijke contract. U hebt dan nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag, dus voor de maanden maart, april en mei. U gaat van 1 april tot 1 augustus met zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Omdat april en mei samenvallen met uw verlof, tellen deze maanden niet mee voor de 3 maanden. Deze 2 maanden gaan in na uw verlof. U kunt dus toeslag krijgen voor de maanden maart tot en met september.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.