Ik raak werkloos - wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag?

Werkloos raken, of geen werk meer hebben, kan erg vervelend zijn. Als u werkloos raakt, hoeft u daarom uw kind niet meteen van de opvang te halen.

U hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat u niet meer werkt

Wel zo fijn. U hoeft uw toeslag dus ook niet meteen stop te zetten terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.

Geef wél zo snel mogelijk aan ons door dat u niet meer werkt

Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen
  2. Typ ‘werken’ in het zoekvenster
  3. Kies ‘Ik of mijn partner stopt met werken’.
  4. Beantwoord de vragen.

Hebt u nog opvanguren over?

Zijn de 3 maanden voorbij? En hebt u in de afgelopen periode minder uren opvang opgenomen dan waar u recht op hebt? Dan hoeft u de kinderopvangtoeslag nog niet stop te zetten. U mag dan eerst de nog niet-gebruikte opvanguren opmaken.

Wanneer moet ik mijn toeslag stopzetten?

U hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en u alle uren hebt opgemaakt. Zet uw toeslag wel op tijd stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Voorbeeld
U bent op 1 augustus werkloos geworden. U krijgt dan nog kinderopvangtoeslag voor de maanden augustus, september en oktober. Zijn uw opvanguren dan ook op? Zet uw toeslag dan stop per 1 november. Doe dit vóór 1 oktober. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Hoe zet ik mijn toeslag stop?

Ga daarvoor naar Mijn toeslagen.

Log in op Mijn toeslagen

Mijn situatie verandert binnen 3 maanden

Het kan zijn dat u weer gaat werken. Of misschien begint u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. U hoeft uw kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel altijd uw nieuwe situatie aan ons door met Mijn toeslagen. Hierna passen we ook weer uw toeslag aan. Als u meer inkomen hebt, krijgt u misschien minder toeslag.

Ik kan geen toeslag krijgen, maar heb wel opvang nodig

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Vraag bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Bent u zwanger en raakt u werkloos?

Is uw tijdelijk arbeidscontract niet verlengd tijdens uw zwangerschapsverlof? Of bent u zzp'er en moet u stoppen met werken door uw zwangerschap? Ook dan hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag.

Of langer als uw zwangerschapsverlof (of een deel hiervan) valt binnen deze 3 maanden. De periode van uw verlof mag u dan optellen bij de 3 maanden.

Voorbeeld
U bent zzp'er en stopt met werken op 1 april. U krijgt dan nog 3 maanden kinderopvangtoeslag, dus voor de maanden april, mei en juni. Maar u bent nog met zwangerschapsverlof tot 1 juni. Dan mag u deze 2 maanden van uw verlof optellen bij de 3 maanden waarop u nog recht hebt. U krijgt dan nog kinderopvangtoeslag voor de maanden april, mei, juni én juli en augustus.
Voorbeeld
Op 1 maart stopt uw tijdelijk arbeidscontract. U krijgt dan nog 3 maanden kinderopvangtoeslag, dus voor de maanden maart, april en mei. Maar u bent nog met zwangerschapsverlof tot 1 april. U mag deze maand van uw verlof dan optellen bij de 3 maanden kinderopvangtoeslag waarop u nog recht hebt. U krijgt dus nog kinderopvangtoeslag voor de maanden maart, april, mei én juni.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.