Wat moet ik doorgeven als er iets met mijn kinderen verandert?

Gaat uw kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang? Wijzigt het aantal opvanguren? Gaat er nóg een kind naar de kinderopvang? Al deze situaties hebben gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen binnen 4 weken aan ons door. Wij passen de kinderopvangtoeslag dan aan op basis van de nieuwe gegevens.

Klik op een wijziging en lees wat u moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.