Mijn huurwoning is aangepast vanwege een handicap

Is uw huurwoning aangepast omdat u of iemand anders in uw huishouden een handicap heeft? Of hebt u een toeslagpartner of medebewoner die gehandicapt is en woont u daarom in een aangepaste huurwoning? Dan kunt u meer huurtoeslag krijgen. Of misschien kunt u toch huurtoeslag krijgen, ook al is uw huur hoger dan de maximale huurgrens.

Hoe geef ik deze wijziging door?

Hoe u deze wijziging door kunt geven, ligt aan uw situatie:

 • U krijgt al huurtoeslag.
  Hebben wij nog geen rekening gehouden met deze bijzondere situatie? Geef dit dan aan ons door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.
 • U krijgt nog geen huurtoeslag.
  Vraag in dat geval de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Bewijs

Stuur kopie├źn van de volgende 2 bewijzen mee:

 • Het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz-indicatie heeft (Wet langdurige zorg).
  Of een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen uit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  U kunt ook een Wmo-indicatie van uw verhuiskostenvergoeding opsturen.
 • Een subsidiebeschikking. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd of dat het is verbouwd met subsidie van de Wvg/Wmo of een vergelijkbare regeling. Vraag dit na bij uw verhuurder.
  U kunt ook een verklaring van de woningcorporatie meesturen. Daarin moet staan dat de woning is aangepast in verband met een handicap.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Let op!

Stuur een kopie van de bewijsstukken mee. Originelen sturen we niet terug.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.