Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij zijn jonger dan 23

Om huurtoeslag te krijgen, geldt een maximale huurgrens. Voor jongeren tot 23 jaar is die maximale huurgrens lager dan voor mensen die 23 jaar of ouder zijn. Maar bent u, of is iemand in uw huishouden gehandicapt? En is iedereen jonger dan 23 jaar? Dan kunt u toch huurtoeslag krijgen als uw huur hoger is dan de huurgrens voor mensen onder de 23 jaar. Uw huur mag dan niet hoger zijn dan € 737,14. Van 2016 tot en met 2018 was dit € 710,68. Voor 2019 € 720,42.

Hoe geef ik dit door?

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan.

U kunt uw verzoek ook nog doen nadat u de definitieve berekening hebt gekregen. Dat kan tot 5 jaar na het jaar waarover de definitieve berekening gaat. Kunt u niet binnen 5 jaar een verzoek doen omdat u de definitieve berekening pas na een paar jaar krijgt? Dan hebt u langer de tijd. U kunt uw verzoek nog indienen tot 1 jaar na ontvangst van de definitieve berekening.

Bewijs

Uit uw bewijs moet blijken dat u vanwege de handicap een duurdere woning nodig hebt. Stuur daarom één van de volgende bewijzen mee:

  • Een kopie van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz-indicatie heeft (Wet langdurige zorg).
  • Een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Of volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Een kopie van de Wmo-beschikking voor beschermd wonen vanwege de handicap.
  • Een ander bewijs waaruit de handicap blijkt en waaruit blijkt waarom u in deze woning moet wonen.

Een verklaring van een huisarts of een anderen verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.