Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Hebt u dividend ontvangen op aandelen die tot een aanmerkelijk belang horen? Of hebt u aandelen die tot een aanmerkelijk belang horen, verkocht? Dan hebt u inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Reguliere voordelen

Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang zijn bijvoorbeeld ontvangen dividend en andere winstuitkeringen. Kosten die u hebt gemaakt om een aanmerkelijk belang te krijgen mag u hierop in mindering brengen. Bijvoorbeeld rente die u hebt betaald over een lening om de aandelen te kopen.

Vervreemdingsvoordelen

Hebt u aandelen die tot een aanmerkelijk belang horen verkocht of weggeschonken? Of bent u door een bepaalde reden geen aanmerkelijk belanghouder meer van die aandelen? Dan hebt u vervreemdingsvoordelen.

Persoonsgebonden aftrek

Hebt u uw persoongebonden aftrek niet helemaal kunnen verrekenen met uw inkomsten uit box 1 en box 3? Dan mag u het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek dat u nog niet hebt kunnen verrekenen in mindering brengen op uw inkomsten uit aanmerkelijk belang.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.