Waarde en peildatum

Waarde

U gaat uit van de waarde in het economisch verkeer. Meestal is die gelijk aan de verkoopwaarde. Maar soms is het moeilijk om de verkoopwaarde van (een deel van) uw bezittingen te bepalen, bijvoorbeeld omdat er geen 'markt' voor is. U moet dan de waarde schatten. Soms is de wijze van waarde bepalen voorgeschreven.

Peildatum

De peildatum is de datum waarop de waarde van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) vastgesteld moet worden. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.