Belasting betalen over uw vermogen

Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting. Wij gaan ervan uit dat u een voordeel hebt uit uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel betaalt u vanaf 2024 36% inkomstenbelasting. In 2023 is dat 32% inkomstenbelasting en in 2022 31% inkomstenbelasting

Vermogen

Vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. U neemt de waarde op 1 januari van al uw bezittingen. Eventueel telt u daarbij de waarde van de bezittingen van uw fiscale partner en/of minderjarige kinderen op. Uw schulden minus de drempel brengt u hierop in mindering. Hetzelfde doet u met de schulden van uw fiscale partner en minderjarige kinderen.

Let op!

U geeft alleen uw voordeel aan en niet de werkelijke inkomsten uit uw vermogen aan. Zoals de ontvangen rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst. Ook mag u uw kosten, zoals betaalde rente, niet aftrekken.

Heffingsvrij vermogen

Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen.

Grondslag sparen en beleggen

Het deel van uw vermogen dat we wel meerekenen voor het vaststellen van uw belasting noemen we de grondslag sparen en beleggen. Over deze grondslag berekenen wij uw voordeel. Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de grondslag sparen en beleggen verdelen.

Let op!

Zijn uw inkomsten in box 1 lager dan uw persoonsgebonden aftrek? Dan verminderen wij uw voordeel uit sparen en beleggen met de persoonsgebonden aftrek die over is gebleven. Daarna berekenen wij de belasting daarover. Persoonsgebonden aftrek zijn de extra uitgaven die u mag aftrekken van de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld partneralimentatie en specifieke zorgkosten.

Hoe berekent u de belasting over uw vermogen?

Vanwege de uitspraak van de Hoge Raad 24 december 2021 is de berekening van het box 3-inkomen gewijzigd. Kijk hoe de nieuwe rekenmethode box 3-inkomen werkt. De berekeningen hieronder zijn de oude berekeningen:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.