Verdelen grondslag sparen-beleggen bij emigratie-immigratie

Bent u in het aangiftejaar geëmigreerd of geïmmigreerd? Dan mag u de grondslag sparen en beleggen alleen verdelen tussen u en uw fiscale partner, als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige over het hele aangiftejaar.
  • U bent beiden een deel van het aangiftejaar binnenlands belastingplichtige. Deze periode moet dan voor u allebei op dezelfde datum beginnen en eindigen.

Voldoet u niet aan 1 van deze voorwaarden? Dan mag u de grondslag sparen en beleggen niet verdelen. Ook is de berekening van het voordeel anders.

U bent allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige over het hele aangiftejaar

Dan moet u 31% belasting betalen over uw voordeel uit sparen en beleggen (box 3). Dit voordeel wordt jaarlijks vastgesteld, en is een percentage van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen op 1 januari van het aangiftejaar. U hebt recht op heffingsvrij vermogen. Ook mag u uw voordeel uit sparen en beleggen verdelen.

U bent allebei een deel van het aangiftejaar binnenlands belastingplichtige

In dat geval is de berekening anders. U gaat uit van dezelfde berekening als wanneer u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent over het hele aangiftejaar. Maar voor de grondslag sparen en beleggen telt u alléén de maanden mee waarin u allebei binnenlands belastingplichtige was. U hebt wel recht op heffingsvrij vermogen. Ook mag u de grondslag sparen en beleggen over deze periode verdelen.  

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.