Verdelen grondslag sparen-beleggen bij emigratie-immigratie

Bent u in het aangiftejaar geëmigreerd of geïmmigreerd? Dan mag u de grondslag sparen en beleggen alleen verdelen tussen u en uw fiscale partner, als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige over het hele aangiftejaar.
  • U bent beiden een deel van het aangiftejaar binnenlands belastingplichtige. Deze periode moet dan voor u allebei op dezelfde datum beginnen en eindigen.

Voldoet u niet aan 1 van deze voorwaarden? Dan mag u de grondslag sparen en beleggen niet verdelen. Ook is de berekening van het voordeel anders.

U bent allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige over het hele aangiftejaar

U betaalt in 2024 dan 36% belasting over uw voordeel uit sparen en beleggen (box 3). In 2023 is dat 32% en in 2022 31% belasting. Dit voordeel wordt jaarlijks vastgesteld, en is een percentage van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen op 1 januari van het aangiftejaar. U hebt recht op heffingsvrij vermogen. Ook mag u uw voordeel uit sparen en beleggen verdelen.

U bent allebei een deel van het aangiftejaar binnenlands belastingplichtige

In dat geval is de berekening anders. U gaat uit van dezelfde berekening als wanneer u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent over het hele aangiftejaar. Maar voor de grondslag sparen en beleggen telt u alléén de maanden mee waarin u allebei binnenlands belastingplichtige was. U hebt wel recht op heffingsvrij vermogen. Ook mag u de grondslag sparen en beleggen over deze periode verdelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.