Vermogen verdelen bij inkomensafhankelijke regelingen

Als u vermogen in de aangifte inkomstenbelasting moet verdelen tussen u en uw partner, let dan goed op als u alleen een deel van het jaar een partner had. Hoe u uw vermogen verdeelt kan namelijk gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke regelingen. Wij leggen u uit hoe u bij het verdelen voorkomt dat u het recht op inkomensafhankelijke verliest, of geld moet terugbetalen.

Inkomensafhankelijke regelingen gaan uit van bedragen die u invult in uw aangifte

Er zijn allerlei inkomensafhankelijke regelingen, zoals:

  • toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget)
  • bijdragen voor rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand
  • bijdragen die u betaalt aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
  • gemeentelijke inkomensafhankelijke bijdragen (bijvoorbeeld bijstand)

Hoe u uw vermogen verdeelt in de aangifte inkomstenbelasting, bepaalt wat u krijgt of betaalt per regeling. Want de bedragen die u invult, geven wij door aan de betreffende instanties.

Verschil vermogen inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke regelingen

Als u een deel van het jaar een partner had, kunt u er bij de inkomstenbelasting voor kiezen om voor het hele jaar fiscale partners te zijn. U mag dan samen een bepaald maximumbedrag aan vermogen hebben, zonder daarover belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen.

Voor inkomensafhankelijke regelingen gelden andere bedragen. Op de website van Toeslagen leest u meer over de invloed van het verdelen van uw vermogen op uw toeslagen. Er worden ook meer voorbeelden gegeven.

Informeer zelf bij andere organisaties hoe hoog uw vermogen mag zijn om recht te houden op deze regelingen.

Verdelen van uw vermogen in de aangifte inkomstenbelasting

Als u het recht op inkomensafhankelijke regelingen wilt behouden, zorg er dan voor dat u bij de verdeling onder het maximum blijft van zo’n regeling.

Voorbeeld verdelen vermogen bij huurtoeslag

Stel dat u in 2023 huurtoeslag kreeg. Uw vermogen mag dan niet meer zijn dan € 33.748. U kreeg een partner en had hierdoor samen € 40.000. Vul dan bij 1 persoon bijvoorbeeld € 20.000 in. De andere € 20.000 wordt dan bij uw partner gezet in de aangifte. Zo blijft u onder het bedrag van € 33.748 en behoudt u dus uw huurtoeslag.

Wijzigen verdeling vermogen in uw aangifte

Wilt u de verdeling van uw vermogen wijzigen in uw aangifte inkomstenbelasting? Dat kan tot 6 weken nadat u van ons de definitieve aanslag hebt gekregen. Log in op Mijn Belastingdienst, pas uw aangifte aan en verstuur deze opnieuw.

Groene beleggingen niet vrijgesteld

Hebt u groene beleggingen? De waarde hiervan telt mee voor de hoogte van uw inkomensafhankelijke regelingen. Ze zijn dus niet vrijgesteld, zoals in de aangifte inkomstenbelasting.

Hulp bij aangifte

Hebt u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Dan bieden wij samen met andere organisaties hulp bij aangifte aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.