Vermogen verdelen bij inkomensafhankelijke regelingen in de belastingaangifte

Let goed op bij het verdelen van uw vermogen in de belastingaangifte als u in 2021 gebruikmaakte van inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag. Verkeerd verdelen van uw vermogen kan leiden tot terugbetalen van deze regelingen. Dat kan als u een deel van 2021 geen partner meer had, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, terwijl u er in de aangifte voor kiest om heel 2021 fiscale partners te zijn. Lees wat u kunt doen om eventuele terugbetaling van inkomensafhankelijke regelingen te voorkomen.

Wij geven uw vermogen door aan instanties

Wij geven uw vermogen door aan diverse instanties. Zo wordt bepaald of u (nog) recht hebt op inkomensafhankelijke regelingen. Het is belangrijk dat u uw vermogen goed verdeelt, zodat dit geen gevolgen heeft voor de hoogte of het recht op inkomensafhankelijke regelingen. Dat kunnen regelingen zijn van:

  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget)
  • de Raad voor Rechtsbijstand
  • het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
  • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • gemeenten

Gevolgen verdeling vermogen voor inkomensafhankelijke regelingen

U en uw fiscale partner krijgen het hele jaar belastingvoordeel op uw gezamenlijke vermogen, als u ervoor kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn. Ook al was u maar een deel van het jaar partners. Bij de verdeling van het vermogen voor inkomensafhankelijke regelingen werkt dat anders. U wordt dan niet meer gezien als (toeslag)partners. Het gevolg is dat er naar het vermogen van 1 persoon wordt gekeken. Er wordt dus met een lager maximumvermogen gerekend om te bepalen of u recht had op inkomensafhankelijke regelingen.

Houd hier rekening mee bij het verdelen van uw vermogen in de aangifte. Als u onder het maximumvermogen voor 1 persoon blijft, voorkomt u dat u geld moet terugbetalen.

Controleer het maximumvermogen per instantie zelf

Wij kunnen niet voor elke instantie aangeven hoe hoog uw vermogen mag zijn. Informeer hier zelf naar bij de betreffende instanties. Wij kunnen u wel verder helpen als het gaat om toeslagen die u kreeg in 2021.

Controleer het maximumvermogen voor recht op toeslagen

Kreeg u in 2021 een toeslag en had u een deel van dat jaar geen partner? Dan had u voor dat deel van het jaar ook geen toeslagpartner. Voor de periode dat u geen toeslagpartner had, geldt het maximumvermogen van 1 persoon. Zorg er bij de verdeling van uw vermogen in de aangifte dus voor dat u onder het maximale vermogen van 1 persoon uitkomt. Alleen als u onder dit maximum blijft, houdt u het recht op uw toeslag(en). Lees meer over de gevolgen van het verdelen van vermogen voor toeslagen.

Groene beleggingen

Hebt u groene beleggingen? Dan kunt u in de aangifte inkomstenbelasting de vrijstelling van de groene beleggingen verdelen. Deze vrijstelling geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomensafhankelijke regelingen tellen groene beleggingen wel mee als vermogen. Deze beleggingen kunnen dus van invloed zijn op de hoogte van uw inkomensafhankelijke regelingen.

Nadat u het vermogen hebt verdeeld

Als u het vermogen hebt verdeeld en de aangifte hebt verzonden, krijgt u van ons een aanslag inkomstenbelasting. Op de achterkant van de definitieve aanslag inkomstenbelasting staat de rendementsgrondslag genoemd. Controleer dit bedrag goed. Dit is namelijk het deel van het vermogen dat aan u is toebedeeld. Klopt dit bedrag niet? Of is het te hoog waardoor u uw recht op een inkomensafhankelijke regeling kwijtraakt? Pas dan uw aangifte aan. U kunt uw aangifte corrigeren binnen een bepaalde termijn.

Nadat de definitieve aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld, geven wij de hoogte van uw inkomen en vermogen door aan betreffende instanties. Met die gegevens bepaalt de organisatie of u (nog) recht hebt op de regeling en welk bedrag u dan ontvangt. U krijgt vanzelf van hen bericht.

Hulp bij aangifte

Samen met andere organisaties bieden wij hulp bij aangifte aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.