Hoe berekent u uw vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan tellen zijn bezittingen en schulden ook mee voor uw vermogen. Ga uit van de waarde van de bezittingen en schulden op 1 januari.

Uw schulden vermindert u met de drempel. Het bedrag dat overblijft, brengt u in mindering op de totale waarde van uw bezittingen.

Hebt u of heeft uw fiscale partner minderjarige kinderen? Dan telt u de waarde van hun bezittingen bij uw vermogen op. Hun schulden mag u ook in mindering brengen. Hierbij hoeft u echter geen rekening te houden met de drempel.

Voorbeeld

Onderdelen Voorbeeldbedragen
Uw bezittingen
Uw schulden
€   55.000
€   15.000
Bezittingen fiscale partner
Schulden fiscale partner
€ 180.000
€ 100.000
Bezittingen minderjarig kind
Schulden minderjarig kind
€   25.000
€       500
Totaal bezittingen € 260.000
Totaal schulden min drempel schulden
€ 115.500 - € 6.000 =

€ 109.500 -
________
Totale vermogen € 150.500

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.