Hoe berekent u uw vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan tellen zijn bezittingen en schulden ook mee voor uw vermogen. Ga uit van de waarde van de bezittingen en schulden op 1 januari.

Uw schulden vermindert u met de drempel. Het bedrag dat overblijft, brengt u in mindering op de totale waarde van uw bezittingen.

Hebt u of heeft uw fiscale partner minderjarige kinderen? Dan telt u de waarde van hun bezittingen bij uw vermogen op. Hun schulden mag u ook in mindering brengen. Hierbij hoeft u echter geen rekening te houden met de drempel.

Voorbeeld

De waarde van uw bezittingen bedraagt € 55.000, en uw schulden zijn € 15.000.
Uw fiscale partner bezit € 180.000, en heeft € 100.000 schulden.
Uw minderjarig kind bezit € 25.000, en heeft een schuld van € 500.

Het totaal van de bezittingen is: € 55.000 + € 180.000 + € 25.000 = € 260.000.
Het totaal van de schulden min de drempel die voor schulden geldt, bedraagt: € 15.000 + € 100.000 + € 500 - € 6.200 = € 109.300.

Het totale vermogen is: € 260.000 - € 109.300 = € 150.700.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.