Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat?

In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve verdeling die wij maakten. Kijk hoe het werkt.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening

Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaarde en een deel belegde. Had u bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen wij er toch van uit dat u een deel daarvan belegde. Daarover berekenden wij dan een fictief rendement.

Bij de nieuwe rekenmethode gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u werkelijk hebt. Dit zijn de vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw aangifte. Daarbij gebruiken we fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages ziet u per jaar en soort vermogen in de tabel hieronder.

Percentages box 3-inkomen
Soort vermogen 2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%

Uw box 3-inkomen

Uw box 3-inkomen heet eigenlijk het voordeel uit sparen en beleggen. Als u van ons een beschikking hebt gekregen met het voordeel uit sparen en beleggen volgens de nieuwe berekening, kunt u met ons hulpmiddel box 3-inkomen zien hoe we dat berekend hebben.

Hoe de berekening in het algemeen werkt, leggen we hieronder uit.

Berekening van het voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u zo:

  • Met de percentages uit de tabel rekent u eerst het rendement per soort vermogen uit.
  • Het rendement van spaargeld telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden.
  • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden verminderd met de drempel. Het vermogen gebruikt u om hierna het rendementspercentage te berekenen.
  • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. De grondslag gebruikt u om het box 3-inkomen te berekenen met het rendementspercentage. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
  • Het rendementspercentage berekent u door het berekende rendement te delen door uw vermogen. U vermenigvuldigt de uitkomst met 100%.
  • Het rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen. Dan hebt u uw voordeel uit sparen en beleggen.

Over uw voordeel uit sparen en beleggen in 2021 betaalt u 31% belasting. Over de jaren 2017 tot en met 2020 betaalt u 30% belasting.

Rekenvoorbeeld 2021

U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een tweede woning van € 250.000 en een schuld van € 90.000. U hebt geen fiscale partner.

Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,01% = € 35

De overige bezittingen: € 250.000 x 5,69% = € 14.225

Het rendement op uw bezittingen is totaal € 14.260

Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht.
De aftrekbare schuld is: € 90.000 - € 3.200 = € 86.800
Het rendement op de aftrekbare schulden € 86.800 x 2,46% = € 2.136

Het rendement op uw schulden is totaal € 2.136
Het belastbare rendement is € 14.260 – € 2.136 = € 12.124

Stap 2: bereken uw vermogen

Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000
Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800

Vermogen: € 600.000 - € 86.800 = € 513.200

Uw vermogen is € 513.200.

Stap 3: bereken het rendementspercentage

Het rendementspercentage voor de berekening:

€ 12.124 / € 513.200 = 2,36%

Stap 4: bereken de grondslag sparen en beleggen

Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000

Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800
Heffingsvrij vermogen: € 50.000

Grondslag uit sparen en beleggen: € 600.000 - € 86.800 - € 50.000 = € 463.200

De grondslag uit sparen en beleggen is € 463.200.

Stap 5: bereken uw voordeel sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen is de grondslag sparen en beleggen x rendementspercentage.

Voordeel uit sparen en beleggen: € 463.200 x 2,36% = € 10.931

Over uw vermogen betaalt u 31% x € 10.931 = € 3.388 belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.