Hulpmiddel box 3-inkomen

Met dit hulpmiddel ziet u hoe wij het box 3-inkomen berekenen met de nieuwe methode. Uw box 3-inkomen is uw voordeel uit sparen en beleggen. In het resultaat ziet u of de oude of de nieuwe berekening het meest gunstig voor u is. Het resultaat laat niet zien hoeveel belasting u betaalt. Dat staat op uw aanslag. Het resultaat is het duidelijkst als u weet hoe de nieuwe rekenmethode werkt.

 • Pak uw verzonden aangifte erbij om het hulpmiddel in te vullen
   In het hulpmiddel vult u uw vermogensbestanddelen in. In uw verzonden aangifte staan alle bedragen die u moet invullen bij elkaar. Die bedragen haalt u er zo bij:
  • Log in op Mijn Belastingdienst met uw DigiD.
  • Kies het belastingjaar waarvan u het box 3-inkomen wil narekenen.
  • Klik op ‘Mijn ingezonden aangifte inkomstenbelasting bekijken’.
  • Download het pdf.
  • Ga naar 'Voordeel uit sparen en beleggen' in het onderdeel 'Overzicht belasting en premies'.
  • De bedragen onder 'Voordeel uit sparen en beleggen' vult u in. Als het hulpmiddel vraagt om een vermogensbestanddeel dat niet op uw aangifte staat, vult u niks in.
 • Gebruikt u andere aangiftesoftware?
   U kunt de bezittingen overnemen uit de aangifte. Let er op dat u de waarde van contant geld en schulden ná de drempel invult.
 • Het hulpmiddel invullen met een Opgaaf wereldinkomen
   Vult u dit hulpmiddel in naar aanleiding van een eerder ingezonden Opgaaf wereldinkomen? Kies hieronder uw situatie om te zien hoe u het hulpmiddel invult. Als u een fiscaal partner hebt, vult u gezamenlijke bezittingen en eventuele schulden in.

   Ik heb mijn Opgaaf wereldinkomen bij de hand

   Zo vult u het hulpmiddel in:
  • Vul uw bezittingen in.
  • Als u schulden hebt, vult u deze in. Vergeet niet de drempel van uw schulden af te trekken.
  • Hebt u een fiscaal partner? Vul bij de vraag 'Wat is uw deel in het vermogen van u en uw fiscaal partner?' het bedrag in dat u hebt ingevuld bij vraag 6d in de Opgaaf wereldinkomen 2022 (vraag 4d in de Opgaaf wereldinkomen 2021 of eerder).
  • Klik op 'Toon resultaten'.
  • Ik weet niet meer wat ik heb ingevuld in mijn Opgaaf wereldinkomen

   Zo vult u het hulpmiddel in:
  • Vul uw bezittingen in.
  • Als u schulden hebt, vult u deze in. Vergeet niet de drempel van uw schulden af te trekken.
  • Hebt u geen fiscaal partner? Klik dan op 'nee' bij de vraag 'Hebt u samen met uw fiscaal partner aangifte gedaan?' en 'Toon resultaten'.
  • Als u wél een fiscaal partner hebt, klikt u op 'ja' bij de vraag 'Hebt u samen met uw fiscaal partner aangifte gedaan?'. U moet vervolgens aangeven wat uw deel in het gezamenlijk vermogen is. Dat doet u zo:
  • Bereken uw vermogen: trek het bedrag dat u bij schulden invulde af van het totaal aan bezittingen.
  • Bereken daarna uw grondslag sparen en beleggen: trek het heffingsvrij vermogen (mét fiscaal partner) af van het vermogen.
  • Van dit bedrag geeft u aan wat uw deel is bij 'Wat is uw deel in het vermogen van u en uw fiscale partner?'
  • Klik op 'Toon resultaten'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.