Hoe wordt mijn box 3-inkomen over 2022 berekend?

Voor 2022 zijn er 2 methodes om uw box 3-inkomen te berekenen. Wij passen de meest gunstige toe. Lees hoe het werkt.

2 methodes om uw box 3-inkomen te berekenen

De oude methode gaat uit van een fictieve verdeling van vermogensbestanddelen.

De nieuwe methode berekenen we volgens de Wet Rechtsherstel Box 3. Deze methode gaat uit van uw daadwerkelijke verdeling van vermogensbestanddelen. We gebruiken fictieve rendementspercentages die dichtbij de werkelijke rendementspercentages van uw vermogensbestanddelen ligt. De percentages voor 2022 zijn:

 • Bank- en spaartegoeden: 0,00%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 5,53%
 • Schulden: 2,28%

Uitspraak Hoge Raad

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat de Wet Rechtsherstel Box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als de uitspraak gevolgen heeft voor de berekening van uw box 3-inkomen, krijgt u een brief van ons.

Uitleg nieuwe methode 2022

Zo berekent u uw box 3-inkomen in 2022 met de nieuwe methode:

 • Gebruik de fictieve rendementspercentages 2022 die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen op 1 januari uit te rekenen.
 • Het rendement van bank- en spaartegoeden telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden. Dit is uw belastbaar rendement.
 • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden vermindert u eerst met de drempel. Dit is uw rendementsgrondslag.
 • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
 • U deelt uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.
 • U vermenigvuldigt uw belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst is uw box 3-inkomen.

Over uw box 3-inkomen betaalt u in 2022 31% belasting.

Rekenvoorbeelden

Kies uw situatie:

 • Rekenvoorbeeld 2022 zonder fiscaal partner

  U hebt € 150.000 spaargeld. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden: € 150.000 x 0,00% = € 0

  Het belastbaar rendement is € 0.

  Stap 2: bereken uw vermogen

  Bezittingen: € 150.000

  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 150.000 - € 0 = € 150.000

  Uw vermogen (rendementsgrondslag) is € 150.000.

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met uw heffingsvrij vermogen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2022 € 50.650.

  Grondslag sparen en beleggen: € 150.000 - € 50.650 = € 99.350

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door uw rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Grondslag sparen en beleggen € 99.350 : rendementsgrondslag € 150.000 x 100 = 66,23%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is uw belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage in uw aandeel in de rendementsgrondslag.

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 0 x 66,23% = € 0

  U hebt geen box 3-inkomen in dit geval.

 • Rekenvoorbeeld 2022 met fiscaal partner

  U hebt € 350.000 spaargeld. En u hebt aandelen met een waarde van € 50.000. U hebt een fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,0% = € 0

  Beleggingen en andere bezittingen: € 50.000 x 5,53% = € 2.765

  Het belastbaar rendement is € 2.765.

  Stap 2: bereken uw gezamenlijk vermogen

  Bezittingen: € 400.000

  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 400.000 - € 0 = € 400.000

  Uw vermogen (is de gezamenlijke rendementsgrondslag) is € 400.000.

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met uw heffingsvrij vermogen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2022 € 50.650 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 101.300.

  Grondslag sparen en beleggen: € 400.000 - € 101.300 = € 298.700

  U en uw fiscaal partner geven ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op. Dus ieder € 149.350.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door uw rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  € 149.350 : € 400.000 x 100 = 37,33%

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag.

  Uw voordeel uit sparen en beleggen (box 3-inkomen) is € 2.765 x 37,33% = € 1.032.

  Het voordeel uit sparen en beleggen (box 3-inkomen) voor uw fiscaal partner is € 2.765 x 37,33% = € 1.032.

  Over uw vermogen betaalt u 31% x € 1.032= € 319 belasting.

  Uw fiscaal partner betaalt over zijn vermogen 31% x € 1.032= € 319 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2022 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt samen met uw fiscaal partner € 100.000 spaargeld, beleggingen met een waarde van € 150.000 en een schuld van € 50.000.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden: € 100.000 x 0,00% = € 0

  Beleggingen en andere bezittingen: € 150.000 x 5,53% = € 8.295

  Het rendement op de bezittingen is in totaal € 8.295.

  Schulden

  Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht. De drempel is € 3.200 per persoon.

  De aftrekbare schuld: € 50.000 - € 6.400 = € 43.600

  Het rendement op de aftrekbare schulden: € 43.600 x 2,28% = € 994

  Het rendement op uw schulden is totaal € 994.
  Het belastbaar rendement is € 8.295 – € 994 = € 7.301.

  Stap 2: bereken uw gezamenlijk vermogen

  Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000

  Aftrekbare schulden: € 43.600

  Vermogen: € 250.000 - € 43.600 = € 206.400

  Uw vermogen (de gezamenlijke rendementsgrondslag) is € 206.400.

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2022 € 50.650 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 101.300.

  Grondslag sparen en beleggen: € 206.400 - € 101.300 = € 105.100
  U geeft de gehele grondslag sparen en beleggen op. Dus € 105.100.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  € 105.100 : € 206.400 x 100 = 50,92%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag.

  Uw voordeel uit sparen en beleggen (uw box 3-inkomen) is € 7.301 x 50,92% = € 3.717.

  Over uw vermogen betaalt u 31% x € 3.717 = € 1.152 belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.