Hoe wordt mijn box 3-inkomen over 2023 berekend?

Het box 3-inkomen in 2023 wordt berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Kijk welke percentages dit zijn en hoe de berekening werkt.

Rendementspercentages 2023

In 2023 gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Daarom gebruiken we voor uw bezittingen 2 verschillende percentages: 1 voor uw banktegoeden, en een ander voor uw beleggingen en andere bezittingen. Voor uw schulden gebruiken we een 3e percentage.

Dit zijn de rendementspercentages voor 2023:

 • Banktegoeden: 0,92%

  Hieronder vallen alleen de volgende bezittingen:

  • bank- en spaartegoeden in Nederland
  • bank- en spaartegoeden buiten Nederland
  • contant geld dat boven de vrijstelling uitkomt
  • premiedepots
  • het niet vrijgesteld deel van uw groene spaartegoeden
  • uw aandeel in het vermogen van een 'vereniging van eigenaren (VvE)
  • Geld dat op een derdenrekening van een notaris of gerechtsdeurwaarder staat
 • Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%

  Hieronder vallen beleggingen en alle andere bezittingen die niet onder banktegoeden vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • het niet vrijgestelde deel van uw groene beleggingen
  • overige vorderingen (behalve vorderingen tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)
  • een 2e woning in Nederland
  • een 2e woning buiten Nederland
  • een woning die u verhuurt
  • overige onroerende zaken
  • cryptovaluta
  • een lot waarop een prijs is gevallen
 • Schulden: 2,46%

  Hieronder vallen alle schulden die u in box 3 moet aangeven. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • schulden voor bijvoorbeeld een auto of een vakantie
  • negatief saldo op een bankrekening
  • schulden voor de financiering van aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • schulden voor een 2e woning of overige onroerende zaken
  • (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken
  • een bedrag van levenlanglerenkrediet dat u moet terugbetalen
  • erfbelasting
  • een schuld door een schenking op papier (behalve de schuld tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)

De volledige lijst met bezittingen en schulden die u moet aangeven in box 3 staat op Wat zijn uw bezittingen en schulden?

De oude rekenmethode is niet meer van toepassing

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 berekenden wij uw box 3-inkomen met de oude en de nieuwe methode. De gunstigste methode werd vervolgens toegepast. Dat geldt voor 2023 niet meer. We berekenen uw box 3-inkomen alleen nog maar met de nieuwe methode.

Berekening van uw box 3-inkomen 2023

Met het hulpmiddel ziet u hoe wij het box 3-inkomen berekenen. Of u berekent het zelf. Dat doet u zo:

 1. Bereken het belastbaar rendement

  Gebruik de voorlopige rendementspercentages die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen uit te rekenen. U gaat uit van de waarde van uw bezittingen en schulden op 1 januari 2023.

  Het rendement van banktegoeden telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Van het totaal trekt u het rendement van de aftrekbare schulden af. Dit is uw belastbaar rendement.

 2. Bereken uw rendementsgrondslag

  Daarnaast berekent u uw rendementsgrondslag. Dat zijn uw bezittingen min uw schulden. Uw schulden mag u niet helemaal aftrekken. Van uw schulden trekt u eerst de drempel af.

 3. Bereken uw grondslag sparen en beleggen

  Van uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. U mag de grondslag verdelen als u een fiscaal partner hebt. Elke verdeling mag, als het totaal maar uitkomt op het bedrag van de hele grondslag.

 4. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  U deelt uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.

 5. Bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  U vermenigvuldigt uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) met dit percentage (uitkomst stap 4). De uitkomst is uw box 3-inkomen.

 6. bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

Rekenvoorbeelden

Kies uw situatie:

 • Rekenvoorbeeld 2023 zonder fiscaal partner

  U hebt € 150.000 spaargeld. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 150.000 × 0,92% = € 1.380

  Het belastbaar rendement is € 1.380

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: € 150.000

  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 150.000 - € 0 = € 150.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is uw grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 150.000 - € 57.000 = € 93.000

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  € 93.000 ÷ € 150.000 × 100 = 62,00%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  € 1.380 × 62,00% = € 855

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × € 855 = € 273 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner

  U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 350.000 × 0,92% = € 3.220

  Het belastbaar rendement is € 3.220.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: € 350.000

  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 350.000 - € 0 = € 350.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is de grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 350.000 - € 114.000 = € 236.000.

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen tussen u en uw fiscale partner. In dit voorbeeld geven u en uw fiscaal partner ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op. Dus ieder € 118.000.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). De uitkomst vermenigvuldigt u met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Uw aandeel: € 118.000 ÷ € 350.000 × 100 = 33,71%

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  Uw voordeel uit sparen en beleggen: € 3.220 × 33,71% = € 1.085

  Het voordeel uit sparen en beleggen voor uw fiscaal partner: € 3.220 × 33,71% = € 1.085

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × € 1.085 = € 347 belasting.

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt een fiscaal partner. Samen met uw partner hebt u de volgende bezittingen en schulden:

  • € 100.000 aan spaargeld
  • beleggingen met een waarde van € 150.000
  • een schuld van € 50.000

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 100.000 × 0,92% = € 920

  Beleggingen en andere bezittingen: € 150.000 × 6,17% = € 9.255

  Het rendement op de bezittingen is in totaal € 10.175.

  Van de schuld moet u eerst de drempel aftrekken. De drempel is € 3.400 per persoon. Dus voor u samen € 6.800.

  De aftrekbare schuld is: € 50.000 - € 6.800 = € 43.200.

  Het rendement op de aftrekbare schulden: € 43.200 × 2,46% = € 1.063

  Het belastbaar rendement is € 10.175 – € 1.063 = € 9.112.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000

  Aftrekbare schulden: € 43.200

  Rendementsgrondslag: € 250.000 - € 43.200 = € 206.800

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is de grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 206.800 − € 114.000 = € 92.800.

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen tussen u en uw fiscaal partner. In dit voorbeeld geeft u zelf de volledige grondslag sparen en beleggen op. Dus € 92.800.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). De uitkomst vermenigvuldigt u met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Uw aandeel: 92.800 ÷ € 206.800 × 100 = 44,87%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 9.112 × 44,87% = € 4.088

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × € 4.088 = € 1.308 belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.