Hoe is mijn box 3-inkomen over 2021 berekend?

Voor 2021 zijn er 2 methodes om uw box 3-inkomen te berekenen. Wij passen de meest gunstige toe. Lees hoe het werkt.

2 methodes om uw box 3-inkomen te berekenen

De oude methode gaat uit van fictieve verdeling van vermogensbestanddelen. Lees hoe de oude methode werkt.

De nieuwe methode gaat uit van uw daadwerkelijke verdeling van vermogensbestanddelen. Voor deze methode gebruiken we fictieve rendementspercentages die dichtbij de werkelijke rendementspercentages van uw vermogensbestanddelen ligt. De percentages voor 2021 zijn:

 • Bank- en spaartegoeden: 0,01%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 5,69%
 • Schulden: 2,46%

Berekening van het voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u zo:

 • Met de percentages uit de tabel rekent u eerst het rendement per soort vermogen op 1 januari uit.
 • Het rendement van spaargeld telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden.
 • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden verminderd met de drempel. Het vermogen gebruikt u om hierna het rendementspercentage te berekenen.
 • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. De grondslag gebruikt u om het box 3-inkomen te berekenen met het rendementspercentage. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
 • Het rendementspercentage berekent u door het berekende rendement te delen door uw vermogen. U vermenigvuldigt de uitkomst met 100.
 • Het rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen. Dan hebt u uw voordeel uit sparen en beleggen.

Over uw voordeel uit sparen en beleggen in 2021 betaalt u 31% belasting.

Rekenvoorbeelden

Kies uw situatie:

 • Rekenvoorbeeld 2021 zonder fiscaal partner

  U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een tweede woning van € 250.000 en een schuld van € 90.000. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,01% = € 35

  De overige bezittingen: € 250.000 x 5,69% = € 14.225

  Het rendement op uw bezittingen is in totaal € 14.260

  Schulden

  Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht.

  De aftrekbare schuld is: € 90.000 - € 3.200 = € 86.800

  Het rendement op de aftrekbare schulden € 86.800 x 2,46% = € 2.136

  Het rendement op uw schulden is totaal € 2.136

  Het belastbaar rendement is € 14.260 – € 2.136 = € 12.124

  Stap 2: bereken uw vermogen

  Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000

  Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800

  Vermogen: € 600.000 - € 86.800 = € 513.200

  Uw vermogen is € 513.200.

  Stap 3: bereken het rendementspercentage

  Het rendementspercentage voor de berekening:

  € 12.124 / € 513.200 x 100 = 2,36%

  Stap 4: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000

  Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800

  Heffingsvrij vermogen: € 50.000

  Grondslag uit sparen en beleggen: € 600.000 - € 86.800 - € 50.000 = € 463.200

  De grondslag uit sparen en beleggen is € 463.200.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is de grondslag sparen en beleggen x rendementspercentage.

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 463.200 x 2,36% = € 10.931

  Over uw vermogen betaalt u 31% x € 10.931 = € 3.388 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2021 met fiscaal partner

  Als u wilt weten hoe de berekening eruit ziet als u wel een fiscaal partner hebt, kunt u het best ons hulpmiddel box 3-inkomen invullen. Neem daarvoor de gegevens van uw aangifte over in het hulpmiddel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.