Wat is uw vermogen?

Hebt u bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Of hebt u schulden, zoals een krediet bij de bank of een webwinkel? Dan hebt u vermogen.

Of u belasting moet betalen over uw vermogen hangt af van de hoogte van uw vermogen. De waarde van uw bezittingen moet hoger zijn dan de waarde van uw schulden.

Fiscale partner en/of minderjarige kinderen

Hebt u een fiscale partner en/of minderjarige kinderen? Dan moet u waarschijnlijk hun vermogen optellen bij uw eigen vermogen.

Vermogen verplaatsen vanuit box 3

Verplaatst u bezittingen of schulden tijdelijk van box 3 naar box 1 of box 2? Vaak moet u de bezittingen en schulden dan toch meetellen bij uw vermogen in box 3.

Vermogen verplaatsen binnen box 3

Zet u vermogen met hoog rendementspercentage (tijdelijk) om in vermogen met laag rendementspercentage? Dat leidt meestal niet tot een lagere belasting.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Hebt u als buitenlandse deskundige in Nederland gewerkt? En kiest u in het aangifte jaar voor partiële buitenlandse belastingplicht? Dan hoeft u maar een aantal bezittingen als vermogen aan te geven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.