Verlies uit aanmerkelijk belang

Is uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief? Dan is er sprake van een te verrekenen verlies uit aanmerkelijk belang. Wij verrekenen dit verlies met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en eventueel met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende 6 jaar. Voor verliezen die zijn ontstaan in 2018 of eerder geldt dat zij langer te verrekenen zijn: in de komende 9 jaar.

Vaststelling verlies

Uw verlies uit aanmerkelijk belang wordt tegelijk met uw aanslag inkomstenbelasting vastgesteld. Het verlies staat apart vermeld op uw aanslag. Tegen het vastgestelde verlies uit aanmerkelijk belang kunt u bezwaar maken.

Belastingkorting

Is uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen omdat u geen aanmerkelijk belang meer hebt? Dan kunt u ons vragen uw verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting.

Let op!

U kunt het verzoek om belastingkorting pas doen vanaf het 2e jaar na het jaar waarin het verlies is ontstaan en nádat wij uw verlies uit aanmerkelijk belang definitief hebben vastgesteld met een aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.