Eigendom van de woning en aandeel in de eigenwoningschuld

De mate waarin u (hypotheek)rente kunt aftrekken en eigenwoningforfait moet bijtellen, is afhankelijk van de manier waarop het eigendom en de schuld verdeeld is tussen u en uw (ex-)echtgenoot of (ex-) partner.

(Hypotheek)rente

Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen als betaalde rente over de eigenwoningschuld, is afhankelijk van uw aandeel in de schuld. Is uw aandeel in de schuld 60%, dan kunt u 60% van de betaalde rente over de eigenwoningschuld aftrekken als kosten van de eigen woning.

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat u moet opgeven als eigenwoningforfait, is afhankelijk van uw deel van het eigendom van de eigen woning. Als u voor 50% eigenaar van de woning bent, dan moet u 50% van het eigenwoningforfait bijtellen als inkomsten uit de eigen woning. Bent u 100% eigenaar, dan telt u 100% van het eigenwoningforfait bij.

Partneralimentatie

Neemt u meer rente voor uw rekening dan waartoe u op grond van uw aandeel in de schuld verplicht zou zijn, dan kan het meerdere partneralimentatie zijn. U kunt het deel van de betaalde rente over de hypotheek of lening dat u voor uw (ex-)echtgenoot of ex-partner betaalt, in dat geval volledig als partneralimentatie in aftrek brengen.

Voorbeeld

U en uw (ex-)echtgenoot zijn uit elkaar. U hebt de eigen woning verlaten en uw (ex-)echtgenoot woont in de woning. De woning is voor 30% uw eigendom, en voor 70% eigendom van uw (ex-)echtgenoot. Van de hypotheek is 20% niet gebruikt voor de eigen woning. De rente over de eigenwoningschuld is € 8.000. De rente over het resterende deel van de hypotheek, wat valt in box 3, is € 2.000. U betaalt alle rente: € 10.000. Het eigenwoningforfait van de woning is € 2.500.

Wat vult u in bij de aangifte?

Bij eigen woning:

 • uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)
 • de door u betaalde rente over uw deel van de eigenwoningschuld: € 2.400 (30% van € 8.000)

Bij betaalde partneralimentatie:

 • uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)
 • de door u betaalde rente over het deel van de eigenwoningschuld van uw (ex-)echtgenoot: € 7.000 (70% van € 10.000)
  Dit is het bedrag van de rente over de eigen woningschuldplus het bedrag van de rente van dat deel van de lening dat in box 3 valt.

Wat vult uw (ex-)echtgenoot of uw (ex-)partner in bij de aangifte?

Bij eigen woning:

 • het eigen deel van het eigenwoningforfait: € 1.750 (70% van € 2.500)
 • de rente over zijn deel van de eigenwoningschuld: € 5.600 (70% van € 8.000)

Bij ontvangen partneralimentatie:

 • de door u voor hem betaalde rente: € 7.000 (70% van € 10.000)
  Dit is het bedrag van de rente over de eigen woningschuld plus het bedrag van de rente van dat deel van de lening dat in box 3 valt.
 • uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.