Deel van het jaar eigen woning

Hebt u een gedeelte van het jaar een eigen woning gehad? Dan moet u het eigenwoningforfait aangeven voor de periode dat u de eigen woning hebt. U gaat hierbij uit van de datum waarop uw woonadres is gewijzigd bij de gemeente.

Samen met een ander eigenaar van de woning

Bent u samen met iemand anders eigenaar van de woning? En bent u geen fiscale partners? Geef dan alleen het deel aan van het eigenwoningforfait over het gedeelte waarvan u eigenaar bent.

Voorbeeld

U hebt samen met iemand anders een woning gekocht. U bent beiden voor 50% eigenaar en u bent geen fiscale partners. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000.

Eigenwoningforfait voor het hele huis: € 1.200 (WOZ-waarde € 200.000 x 0,60 : 100)

U geeft aan in uw aangifte € 600 (Eigenwoningforfait € 1.200 : 2)

De andere eigenaar geeft ook € 600 aan in zijn aangifte.

Voor het eerst een eigen woning

Hebt u voor het eerst een eigen woning gekocht? Ga dan uit van de datum dat u bent ingeschreven bij de gemeente.

Verhuizen naar een huurwoning

Verkoopt u uw eigen woning en verhuist u naar een huurwoning? Ga dan uit van de datum dat u bent uitgeschreven bij de gemeente.

Let op!

U gaat dus niet uit van de feitelijke verhuisdatum.

Voorbeeld huis gekocht

U verhuist van een huurwoning naar een koopwoning. Op 15 september bent u op dit adres ingeschreven bij de gemeente. Van de 365 dagen in het jaar, woont u 107 dagen in de eigen woning. De WOZ-waarde daarvan is € 190.000. Het percentage eigenwoningforfait is 0,60.

De berekening eigenwoningforfait gaat dan als volgt:

  • Het eigenwoningforfait voor het hele jaar is: € 1.140 (WOZ-waarde € 190.000 x 0,60%).
  • U vult in op uw aangifte: € 334 (€ 1.140 : 365 x 107).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.