Deel van het jaar eigen woning

Hebt u een gedeelte van het jaar een eigen woning gehad? Dan moet u het eigenwoningforfait aangeven voor de periode dat u de eigen woning hebt. U gaat hierbij uit van de datum waarop uw woonadres is gewijzigd bij de gemeente.

Samen met een ander eigenaar van de woning

Bent u samen met iemand anders eigenaar van de woning? En bent u geen fiscale partners? Geef dan alleen het deel aan van het eigenwoningforfait over het gedeelte waarvan u eigenaar bent.

Voorbeeld

U hebt samen met iemand anders een woning gekocht. U bent beiden voor 50% eigenaar en u bent geen fiscale partners. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000.

Eigenwoningforfait voor het hele huis: € 1.500 (WOZ-waarde € 200.000 x 0,75 : 100)

U geeft aan in uw aangifte € 750 (Eigenwoningforfait € 1.500 : 2)

De andere eigenaar geeft ook € 750 aan in zijn aangifte.

Voor het eerst een eigen woning

Hebt u voor het eerst een eigen woning gekocht? Ga dan uit van de datum dat u bent ingeschreven bij de gemeente.

Verhuizen naar een huurwoning

Verkoopt u uw eigen woning en verhuist u naar een huurwoning? Ga dan uit van de datum dat u bent uitgeschreven bij de gemeente.

Let op!

U gaat dus niet uit van de feitelijke verhuisdatum.

Voorbeeld huis gekocht in 2016

U verhuist van een huurwoning naar een koopwoning. Op 15 september 2016 bent u op dit adres ingeschreven bij de gemeente. In 2016 hebt u dan 108 dagen in de eigen woning gewoond. 2016 heeft 366 dagen. De WOZ-waarde van de eigen woning is € 190.000. Het percentage eigenwoningforfait is 0,75.

Berekening eigenwoningforfait
Eigenwoningforfait heel 2016: € 1.425 (WOZ-waarde € 190.000 x 0,75 : 100)
U vult in op uw aangifte: € 420 (€ 1.425 : 366 x 108)

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.