Tijdelijke uitzending of overplaatsing

Staat uw woning leeg omdat u tijdelijk bent uitgezonden of overgeplaatst? Gedurende uw uitzending of overplaatsing is uw woning een eigen woning. U moet ook een eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten.

Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden onderstaande vaste percentages en bedragen.

2022: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.130.000 0,75% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.130.000 € 8.475 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.130.000
2021: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.110.000 0,80% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.110.000 € 8.880 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.110.000
2020: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.090.000 1,00% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.090.000 € 10.900 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.090.000

Voorbeeld

U hebt een woning met een WOZ-waarde van € 300.000. Vanaf 1 januari 2022 wordt u voor 2 jaar uitgezonden naar China. Daar verblijft u in een hotel. In de periode dat u in China bent, woont er niemand in uw woning. U betaalt jaarlijks € 15.000 hypotheekrente.

Over 2022 telt u een eigenwoningforfait van € 2.250 (= 0,75% x € 300.000) op bij uw inkomen. De betaalde rente van € 15.000 mag u onder de eigen woning aftrekken.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.