Tijdelijke uitzending of overplaatsing

Staat uw woning leeg omdat u tijdelijk bent uitgezonden of overgeplaatst? Tijdens uw uitzending of overplaatsing is uw woning een eigen woning. U moet ook een eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten.

Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden de vaste percentages en bedragen uit de tabellen hieronder.

Welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?

Tabel 2024: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.310.000 0,55% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.310.000 € 7.205 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.310.000
Tabel 2023: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.200.000 0,55% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.200.000 € 6.600 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.200.000
Tabel 2022: welk eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten?
WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.130.000 0,75% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.130.000 € 8.475 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.130.000

Voorbeeld

U hebt een woning met een WOZ-waarde van € 300.000. Vanaf 1 januari 2024 wordt u voor 2 jaar uitgezonden naar China. Daar verblijft u in een hotel. In de periode dat u in China bent, woont er niemand in uw woning. U betaalt jaarlijks € 15.000 hypotheekrente.

Over 2024 telt u een eigenwoningforfait van € 1.650 (= 0,55% x € 300.000) op bij uw inkomen. De betaalde rente van € 15.000 mag u onder de eigen woning aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.