Verschillende eigen woningen in het jaar (verhuizing)

Hebt u een eigen woning en verkoopt u die woning? En koopt u daarna een nieuwe eigen woning? Dan vult u per woning het eigenwoningforfait in over de periode dat u ingeschreven staat op dat adres. Daarna telt u deze bedragen bij elkaar op:

  • Bereken het eigenwoningforfait van uw oude woning, over de periode dat u op dat adres stond ingeschreven
  • Bereken het eigenwoningforfait van uw nieuwe woning, over de periode dat u op dat adres stond ingeschreven

Voorbeelden

Volgens de gemeente bent u op 10 april van uw oude woning (WOZ-waarde € 200.000) verhuisd naar uw nieuwe woning (WOZ-waarde € 300.000). Voor de oude woning geldt dan een eigenwoningforfait van 100 dagen en voor de nieuwe woning van 265 dagen. Het jaar heeft 365 dagen. Het percentage eigenwoningforfait is voor beide woningen 0,35.

Eigenwoningforfait oude woning

Eigenwoningforfait voor het hele jaar: € 700 (WOZ-waarde € 200.000 x 0,35%)
Eigenwoningforfait voor 100 dagen: € 191 (€ 700 : 365 dagen x 100)

Eigenwoningforfait nieuwe woning

Eigenwoningforfait voor het hele jaar: € 1.050 (WOZ-waarde € 300.000 x 0,35%)
Eigenwoningforfait voor 265 dagen: € 762 (€ 1.050 : 365 x 265).

Uw totale eigenwoningforfait is dan: € 953 (€ 191 + € 762).

Let op!

Het eigenwoningforfait is € 0 over de periode dat de woning:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.