Verschillende eigen woningen in het jaar (verhuizing)

Hebt u een eigen woning en verkoopt u die woning? En koopt u daarna een nieuwe eigen woning? Dan vult u per woning het eigenwoningforfait in over de periode dat u ingeschreven staat op dat adres. Daarna telt u deze bedragen bij elkaar op:

  • Bereken het eigenwoningforfait van uw oude woning, over de periode dat u op dat adres stond ingeschreven
  • Bereken het eigenwoningforfait van uw nieuwe woning, over de periode dat u op dat adres stond ingeschreven

Voorbeeld

Volgens de gemeente bent u op 10 april 2015 van uw oude woning (WOZ-waarde € 200.000) verhuisd naar uw nieuwe woning (WOZ-waarde € 300.000). Voor de oude woning geldt dan een eigenwoningforfait van 102 dagen en voor de nieuwe woning van  263 dagen. 2015 heeft 365 dagen. Het percentage eigenwoningforfait is voor beide woningen 0,75.

Eigenwoningforfait oude woning
Eigenwoningforfait heel 2015: € 1.500 (WOZ-waarde € 200.000 x 0,75 : 100)
Eigenwoningforfait oude woning: € 419 (€ 1.500 : 365 dagen x 102)

Eigenwoningforfait nieuwe woning
Eigenwoningforfait heel 2015: € 2.250 (WOZ-waarde € 300.000 x 0,75 : 100)  
Eigenwoningforfait nieuwe woning: €  1.621 (€ 2.250 : 365  x  263)

Uw totale eigenwoningforfait is dan: €  2.040 (€ 419 + € 1.621).

Let op!

Het eigenwoningforfait is € 0 over de periode dat de woning: 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.