Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Hoe u overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden:

 • U hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris.
  • Als de notaris de akte laat inschrijven bij het Kadaster, bent u juridisch eigenaar geworden.
  • Als de akte niet wordt ingeschreven bij het Kadaster, bent u economisch eigenaar geworden.
 • U hebt geen notariële akte laten opmaken. U bent economisch eigenaar geworden.

U hebt een notariële akte laten opmaken

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet dan voor u digitaal aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

De notaris geeft aan de Belastingdienst door:

Ook stuurt de notaris een elektronische kopie van de akte naar ons.

Burgerservicenummer verplicht

Per 1 januari 2022 is de notaris verplicht om in de aangifte uw burgerservicenummer (BSN) op te nemen. Bent u niet-ingezetene van Nederland, verkrijgt u een woning in Nederland en hebt u geen BSN? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente in Nederland waar u gaat wonen. Gaat u niet in Nederland wonen? Dan kunt u uw BSN aanvragen bij 1 van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Is dit voor u niet mogelijk? Stuur dan een brief naar:

Belastingdienst Buitenland
Afdeling Klantregistratie
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Vermeld de volgende gegevens in uw brief:

 • de reden waarom u het burgerservicenummer nodig hebt (aangifte overdrachtsbelasting)
 • uw adresgegevens in het buitenland
 • het telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken (voor als we vragen hebben)
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • een (kopie) woonplaatsverklaring van uw woonland (via de gemeente waar u woont) in het Nederlands, Duits of Engels

U hebt geen notariële akte laten opmaken

Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris? Dan moet u zelf binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden, aangifte overdrachtsbelasting doen én de overdrachtsbelasting betalen. U vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De persoon die de economische eigendom aan u overdraagt, moet de overdracht binnen 2 weken melden aan de Belastingdienst. Deze persoon kan daarvoor een meldingsformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Betaal de overdrachtsbelasting meteen als u aangifte doet

Op het aangifteformulier staat wanneer, hoe en op welk rekeningnummer u de overdrachtsbelasting aan ons overmaakt. Houdt u er rekening mee dat u zélf de overdrachtsbelasting naar ons moet overmaken. U krijgt dus geen aanslag van ons.

Uw aangifte en de overdrachtsbelasting moeten binnen 1 maand na de datum waarop u eigenaar bent geworden van de onroerende zaak bij ons binnen zijn. We sturen u géén ontvangstbevestiging.

Bent u het niet eens met de aangifte? Dan kunt u binnen 6 weken na de betaling bezwaar maken.

Let op!

Deze regels gelden niet alleen als u eigenaar wordt van een onroerende zaak. De regels voor de overdrachtsbelasting gelden ook als u eigenaar wordt van:

 • aandelen in bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
 • een opstalrecht
 • een erfpachtrecht
 • een vruchtgebruik
 • een erfdienstbaarheid
 • een lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.