Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Hoe u overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden:

  • U hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris en die laat de akte inschrijven bij het Kadaster. (U bent dan juridisch eigenaar geworden.)
  • U hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris, maar die akte wordt niet ingeschreven bij het Kadaster. (U bent dan economisch eigenaar geworden.)
  • U hebt geen notariële akte laten opmaken. (U bent dan economisch eigenaar geworden.)

U hebt een notariële akte laten opmaken

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet dan voor u digitaal aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

De notaris geeft aan de Belastingdienst door:

Ook stuurt de notaris een elektronische kopie van de akte naar ons.

U hebt geen notariële akte laten opmaken

Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris? Dan moet u zelf binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden (bijvoorbeeld economisch eigenaar), aangifte doen en de overdrachtsbelasting betalen. U vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De persoon die de economische eigendom aan u overdraagt, moet dit binnen 2 weken melden aan de Belastingdienst. Deze persoon kan daarvoor een meldingsformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De regels die gelden als u eigenaar wordt van onroerende zaken, gelden ook als u eigenaar wordt van:

  • aandelen in bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
  • een opstalrecht
  • een erfpachtrecht
  • een vruchtgebruik
  • een erfdienstbaarheid
  • een lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.