Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Hoe u overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden:

 • U hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris.
  • Als de notaris de akte laat inschrijven bij het Kadaster, bent u juridisch eigenaar geworden.
  • Als de akte niet wordt ingeschreven bij het Kadaster, bent u economisch eigenaar geworden.
 • U hebt geen notariële akte laten opmaken. U bent economisch eigenaar geworden.

U hebt een notariële akte laten opmaken

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet dan voor u digitaal aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

De notaris geeft aan de Belastingdienst door:

Ook stuurt de notaris een elektronische kopie van de akte naar ons.

U hebt geen notariële akte laten opmaken

Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris? Dan moet u zelf binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden, aangifte overdrachtsbelasting doen én de overdrachtsbelasting betalen. U vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De persoon die de economische eigendom aan u overdraagt, moet de overdracht binnen 2 weken melden aan de Belastingdienst. Deze persoon kan daarvoor een meldingsformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Betaal de overdrachtsbelasting meteen als u aangifte doet

Op het aangifteformulier staat wanneer, hoe en op welk rekeningnummer u de overdrachtsbelasting aan ons overmaakt. Houdt u er rekening mee dat u zélf de overdrachtsbelasting naar ons moet overmaken. U krijgt dus geen aanslag van ons.

Uw aangifte en de overdrachtsbelasting moeten binnen 1 maand na de datum waarop u eigenaar bent geworden van de onroerende zaak bij ons binnen zijn.

Let op!

Deze regels gelden niet alleen als u eigenaar wordt van een onroerende zaak. De regels voor de overdrachtsbelasting gelden ook als u eigenaar wordt van:

 • aandelen in bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
 • een opstalrecht
 • een erfpachtrecht
 • een vruchtgebruik
 • een erfdienstbaarheid
 • een lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.