Bezwaar maken tegen de overdrachtsbelasting

Bent u het niet eens met de aangifte overdrachtsbelasting en het bedrag dat u hebt betaald? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat voor u een ander tarief geldt of omdat u denkt dat u recht hebt op een vrijstelling. Of bent u het niet eens met een naheffingsaanslag? Dan kunt u zelf, of de notaris namens u, bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken door een brief te sturen met daarin uw bezwaar. Maak duidelijk met welke aangifte u het niet eens bent. Geef aan waarom u bezwaar maakt en vermeld altijd:

  • uw naam/ bedrijfsnaam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw burgerservicenummer of RSIN

Hebt u een notaris? Vermeld dan ook het CDR-nummer. U kunt dit opvragen bij uw notaris.

Zet onder aan de brief de datum en uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/CFD
Postbus 4660
3502 HP Utrecht

Stuurt u uw brief aangetekend? Stuur uw brief alleen dan naar:

Belastingdienst/CFD
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Op tijd bezwaar maken

Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum waarop de overdrachtsbelasting is betaald.

Is uw bezwaar te laat? Dan behandelen wij uw bezwaar als een verzoek. U kunt uw verzoek doen tot 5 jaar na het einde van het belastingjaar waarin de overdrachtsbelasting verschuldigd is geworden.

Wanneer hoor ik meer over mijn bezwaar?

We sturen u een ontvangstbevestiging binnen 2 weken (10 werkdagen) nadat uw bezwaar bij ons binnen is.

De beslissing op uw bezwaar duurt meestal langer. U krijgt die beslissing binnen 12 weken na de datum op de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Lees wanneer we de beslistermijn kunnen verlengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.