Wanneer hoor ik meer over mijn bezwaar?

U krijgt eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging, daarna krijgt u een beslissing. De ontvangstbevestiging versturen wij binnen 4 weken nadat uw bezwaar bij ons binnen is.

Wanneer ontvangt u de uitspraak op uw bezwaar?

Dat ligt eraan of wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen. Als wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen, beslissen wij, normaal gesproken, binnen 12 weken na de datum van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt. Hebben wij uw bezwaarschrift niet tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift is tijdig ontvangen als het binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beschikking bij ons binnen is. Of als u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beschikking naar ons hebt gestuurd en het niet later dan 1 week na de bezwaartermijn door ons is ontvangen.

Het kan zijn dat wij nog contact met u opnemen voor meer informatie of een toelichting. Als wij uw bezwaar niet binnen de genoemde termijn kunnen behandelen, dan ontvangt u daarover tijdig bericht.

Voor bezwaren tegen aanslagen inkomstenbelasting kunt u online bekijken hoe ver we met uw bezwaar zijn.

Voorbeeld beslistermijn

U hebt een aanslag met datum 3 juli 2020. De bezwaartermijn eindigt 6 weken later, op 14 augustus. U maakt bezwaar binnen die termijn. Vanaf 14 augustus hebben wij nog 6 weken om te beslissen over uw bezwaar. Die termijn eindigt op 25 september. Dat is 12 weken na de datum van de aanslag.

Soms duurt de beslissing langer

We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Dit betekent bij een tijdig ingediend bezwaarschrift, dat wij een beslissing nemen op uw bezwaar binnen 18 weken na de datum van de aanslag of de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Bij een niet tijdig ingediend bezwaarschrift betekent dit dat wij een beslistermijn hebben van 12 weken na de ontvangst van uw bezwaarschrift.

Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.