Wanneer hoor ik meer over mijn bezwaar?

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging, daarna krijgt u een beslissing.

De ontvangstbevestiging versturen wij binnen 2 weken nadat uw bezwaar bij ons binnen is. Behalve als het gaat om een bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting, dan kan het 3 weken duren.

De beslissing op uw bezwaar duurt meestal langer. U krijgt die beslissing binnen 12 weken na de datum op de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Voor bezwaren tegen aanslagen inkomstenbelasting kunt u online bekijken hoe ver we met uw bezwaar zijn.

Voorbeeld beslistermijn

U hebt een aanslag met datum 3 juli 2020. De bezwaartermijn eindigt 6 weken later, op 14 augustus. U maakt bezwaar binnen die termijn. Vanaf 14 augustus hebben wij nog 6 weken om te beslissen over uw bezwaar. Die termijn eindigt op 25 september. Dat is 12 weken na de datum van de aanslag.

Soms duurt de beslissing langer

We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing.

Natuurlijk laten we het u weten als we die extra tijd nodig hebben. We sturen u een brief en als wij uw telefoonnummer hebben, bellen we u meestal.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.