Status bezwaar inkomstenbelasting bekijken

Log in met uw DigiD en bekijk hoe ver we zijn met de behandeling van uw bezwaar.

Hebben wij uw bezwaarschrift tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift. We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van. Lees meer over de mogelijkheid tot verlenging.

Status bezwaar bekijken

Let op!

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.