Status bezwaar inkomstenbelasting bekijken

Log in met uw DigiD en bekijk hoe ver we zijn met de behandeling van uw bezwaar.

U kunt zien of uw bezwaar in behandeling is en wat de verwachte afhandeldatum is.

Hebben wij uw bezwaarschrift tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift. We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van.

Status bezwaar bekijken

Let op!

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.