Wanneer betaalt u geen overdrachtsbelasting?

U hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen en geen aangifte te doen, als u:

 • eigenaar wordt van een onroerende zaak doordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, waarbij dit in de voorwaarden is geregeld. Raadpleeg voor meer informatie uw notaris.
 • gaat scheiden en eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder eigendom van u en uw echtgenoot of geregistreerde partner was
  Dit geldt niet als u op huwelijkse voorwaarden was getrouwd of geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden had.
 • zelf eigenaar bent van een onroerende zaak en daarin of daarop iets bouwt
 • onroerende zaken erft
 • samen met andere erfgenamen de onroerende zaken uit een erfenis zo verdeelt dat ze op naam van een van de erfgenamen komen te staan

Let op!

De regels hierboven gelden ook als u:

 • aandelen in een nv, bv of maatschap koopt of krijgt waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
 • opstalrecht koopt of krijgt
 • erfpachtrecht koopt of krijgt
 • lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen koopt of krijgt

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.