In welke situaties betaalt u geen overdrachtsbelasting?

U hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen en geen aangifte te doen als u:

  • mede-eigenaar wordt van een onroerende zaak door boedelmenging, omdat u in (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat
    Raadpleeg uw notaris voor meer informatie.
  • gaat scheiden en eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder eigendom was van u en uw echtgenoot of geregistreerde partner
    Dit geldt alleen als de onroerende zaak behoorde tot een (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen.
  • zelf eigenaar bent van een onroerende zaak en daarin of daarop iets bouwt
  • onroerende zaken erft
  • samen met andere erfgenamen de onroerende zaken uit een erfenis zo verdeelt dat ze op naam van 1 van de erfgenamen komen te staan

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.