Wanneer betaalt u geen overdrachtsbelasting?

U hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen en geen aangifte te doen, als u:

  • eigenaar wordt van een onroerende zaak doordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, waarbij dit in de voorwaarden is geregeld. Raadpleeg voor meer informatie uw notaris.
  • gaat scheiden en eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder eigendom van u en uw echtgenoot of geregistreerde partner was
    Dit geldt niet als u op huwelijkse voorwaarden was getrouwd of geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden had.
  • zelf eigenaar bent van een onroerende zaak en daarin of daarop iets bouwt
  • onroerende zaken erft
  • samen met andere erfgenamen de onroerende zaken uit een erfenis zo verdeelt dat ze op naam van een van de erfgenamen komen te staan

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.