Wanneer kunt u nog meer een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Als u overdrachtsbelasting moet betalen, kunt u daar soms een vrijstelling voor krijgen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:

  • u zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
  • onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld
  • u een landgoed koopt
  • er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
  • er sprake is van inbreng in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
  • er sprake is van omzetting van een onderneming in een nv of bv
  • een rechtspersoon fuseert, splitst of binnen een concern reorganiseert
  • u landbouwgrond (bijvoorbeeld grond voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw) of natuurgrond (zoals bosgronden en natuurgebieden) koopt
  • landerijen worden heringericht (ruilverkaveling)
  • er sprake is van stedelijke herstructurering

Voor meer informatie over vrijstellingen van overdrachtsbelasting kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon. U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst/CFD
Postbus 4660
3502 HP Utrecht

Stuurt u uw brief aangetekend? Stuur uw brief alleen dan naar:

Belastingdienst/CFD
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Let op!

Als u recht hebt op een vrijstelling, moet u of de notaris wel aangifte overdrachtsbelasting doen. Hoe u aangifte overdrachtsbelasting doet, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.