Wanneer kunt u nog meer een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Als u overdrachtsbelasting moet betalen, kunt u daar soms een vrijstelling voor krijgen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:

 • u zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
 • onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld
 • u een landgoed koopt
 • er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
 • er sprake is van inbreng in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
 • er sprake is van omzetting van een onderneming in een nv of bv
 • een rechtspersoon fuseert, splitst of binnen een concern reorganiseert
 • u landbouwgrond koopt die u bedrijfsmatig gebruikt voor bijvoorbeeld akkerbouw, veeteelt of tuinbouw
 • u natuurgrond koopt (zoals bosgronden en natuurgebieden)
 • landerijen worden heringericht (ruilverkaveling)
 • er sprake is van stedelijke herstructurering

Voor meer informatie over vrijstellingen van overdrachtsbelasting kunt u contact opnemen met uw notaris.

Let op!

Als u recht hebt op een vrijstelling, moet u of de notaris wel aangifte overdrachtsbelasting doen. Hoe u aangifte overdrachtsbelasting doet, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.