Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Hoe u overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden:

 • u hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris en die laat de akte inschrijven bij het Kadaster
  (u bent dan juridisch eigenaar geworden)
 • u hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris, maar die akte wordt niet ingeschreven bij het Kadaster
  (u bent dan economisch eigenaar geworden)
 • u hebt geen notariële akte laten opmaken
  Of u hebt wel een akte laten opmaken, maar deze niet laten inschrijven bij het Kadaster.
  (u bent dan economisch eigenaar geworden)

U hebt een notariële akte laten opmaken

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet dan voor u digitaal aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

De notaris geeft aan de belastingdienst door:

Ook stuurt de notaris een elektronische kopie van de akte naar ons.

U hebt geen notariële akte laten opmaken

Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris? Dan moet u binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden van een onroerende zaak, aangifte doen en de overdrachtsbelasting betalen. U vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De persoon die het eigendom aan u overdraagt, moet dit binnen 2 weken melden aan de Belastingdienst. Deze persoon kan daarvoor een meldingsformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De regels die gelden als u eigenaar wordt van onroerende zaken, gelden ook als u eigenaar wordt van:

 • aandelen in bv, nv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
 • opstalrechten
 • erfpachtrechten
 • lidmaatschapsrechten van coöperatieve flatverenigingen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.