Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Hoe u overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden:

 • U hebt een notariële akte laten opmaken bij de notaris.
  • Als de notaris de akte laat inschrijven bij het Kadaster, bent u juridisch eigenaar geworden.
  • Als de akte niet wordt ingeschreven bij het Kadaster, bent u economisch eigenaar geworden.
 • U hebt geen notariële akte laten opmaken. U bent economisch eigenaar geworden.

U hebt een notariële akte laten opmaken

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet dan voor u digitaal aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

De notaris geeft aan de Belastingdienst door:

Ook stuurt de notaris een elektronische kopie van de akte naar ons.

De notaris heeft uw burgerservicenummer nodig

De notaris is verplicht om in de aangifte uw burgerservicenummer (bsn) op te nemen. Bent u niet-ingezetene van Nederland, wordt u eigenaar van een woning in Nederland en hebt u geen bsn? Dan kunt u een bsn aanvragen bij de gemeente in Nederland waar u gaat wonen. Gaat u niet in Nederland wonen? Dan kunt u uw bsn aanvragen bij een gemeente met een RNI-loket.

Is dit voor u niet mogelijk? Dan kunt u een bsn aanvragen met het formulier 'Aanvraag burgerservicenummer'. U geeft in het formulier aan dat u aangifte overdrachtsbelasting moet doen.

U hebt geen notariële akte laten opmaken

Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris, maar hebt u wel de economische eigendom van een onroerende zaak verkregen? Dan moet u zelf binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden, aangifte overdrachtsbelasting doen én de overdrachtsbelasting betalen. U vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon.

Let op!

De persoon die de economische eigendom aan u overdraagt, moet de overdracht binnen 2 weken melden aan de Belastingdienst. Deze persoon kan daarvoor een meldingsformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Betaal de overdrachtsbelasting meteen als u aangifte doet

Op het aangifteformulier staat wanneer, hoe en op welk rekeningnummer u de overdrachtsbelasting aan ons overmaakt. Houdt u er rekening mee dat u zélf de overdrachtsbelasting naar ons moet overmaken. U krijgt dus geen aanslag van ons.

Uw aangifte en de verschuldigde overdrachtsbelasting moeten binnen 1 maand na de datum waarop u eigenaar bent geworden van de onroerende zaak bij ons binnen zijn. We sturen u géén ontvangstbevestiging.

Bent u het niet eens met de aangifte? Dan kunt u binnen 6 weken na de betaling bezwaar maken.

Overdrachtsbelasting bij recht op onroerende zaken

Deze regels gelden niet alleen als u eigenaar wordt van een onroerende zaak. De regels voor de overdrachtsbelasting gelden ook als u eigenaar wordt van:

 • aandelen in bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan

 • een opstalrecht

 • een erfpachtrecht

 • een vruchtgebruik

 • een erfdienstbaarheid

 • een lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging

Moet u overdrachtsbelasting betalen omdat u eigenaar wordt van aandelen in een bv of nv? En bestaan de bezittingen van die vennootschap voor het grootste deel uit onroerende zaken? Dan mag de belastingaangifte én de betaling niet via de notaris lopen. U moet zelf de aangifte en betaling doen. De notaris mag u daarbij wel helpen. U kunt zelf een aangifteformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.