Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers)

Als u uw aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders krijgt u een boete.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Als u een belastingconsulent hebt

Laat u uw aangifte doen door een belastingconsulent? Neem dan contact met op met uw belastingconsulent. Deze kan namens u gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. U hoeft dan zelf geen uitstel aan te vragen.

Als u zelf aangifte doet

Als u geen belastingconsulent hebt, moet u een verzoek om uitstel zelf indienen. U kunt uitstel aanvragen voor:

Uitstel voor de aangifte btw

Hoe en wanneer u uitstel kunt aanvragen, leest u bij: Uitstel aanvragen btw-aangifte.

Uitstel voor de aangifte loonheffingen

U kunt alleen in uitzonderlijke situaties uitstel aanvragen voor de aangifte loonheffingen. Er moet dan sprake zijn van een ernstige calamiteit. Vraag in dat geval schriftelijk uitstel aan voor het doen van loonaangifte. U moet wel op tijd betalen.

Stuur uw verzoek om uitstel naar:
Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA  Breda

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.