Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers)

Als u uw aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders krijgt u een boete.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Als u een belastingconsulent hebt

Laat u uw aangifte doen door een belastingconsulent? Neem dan contact met hem op. Uw belastingconsulent kan namens u gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. U hoeft dan zelf geen uitstel aan te vragen.

Als u zelf aangifte doet

Als u geen belastingconsulent hebt, moet u een verzoek om uitstel zelf indienen. U kunt uitstel aanvragen voor:

Uitstel voor de aangifte btw

Hoe en wanneer u uitstel kunt aanvragen, leest u bij: Uitstel aanvragen btw-aangifte.

Uitstel voor de aangifte loonheffingen

Voor de aangifte loonheffingen kunt u geen uitstel aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.