Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers)

Als u uw aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders krijgt u een boete.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Als u een belastingconsulent hebt

Laat u uw aangifte doen door een belastingconsulent? Neem dan contact met hem op. Uw belastingconsulent kan namens u gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. U hoeft dan zelf geen uitstel aan te vragen.

Als u zelf aangifte doet

Als u geen belastingconsulent hebt, moet u een verzoek om uitstel zelf indienen. U kunt uitstel aanvragen voor:

Uitstel voor de aangifte btw

Hoe en wanneer u uitstel kunt aanvragen, leest u bij: Uitstel aanvragen btw-aangifte.

Uitstel voor de aangifte loonheffingen

Voor de aangifte loonheffingen kunt u geen uitstel aanvragen.

Wel hebben we begin dit jaar in een aantal gevallen automatisch uitstel verleend aan gebruikers van onze aangiftesoftware. Dat deden we omdat de loonaangifte over 2020 met onze software alleen nog kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers. Het uitstel voor de loonaangiften en betalingen gold tot 1 juli 2020.

In sommige gevallen hebben we het uitstel verlengd tot 1 augustus 2020. Iedereen voor wie dat gold, heeft daarover een brief gekregen. Hebt u deze brief gekregen en is het niet gelukt om de loonaangiften vóór 1 augustus te doen, dan hebt u daarvoor nog tot 1 oktober 2020 de tijd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.