Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers)

Als u uw aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders krijgt u een boete.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Als u een belastingconsulent hebt

Laat u uw aangifte doen door een belastingconsulent? Neem dan contact met hem op. Uw belastingconsulent kan namens u gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. U hoeft dan zelf geen uitstel aan te vragen.

Als u zelf aangifte doet

Als u geen belastingconsulent hebt, moet u een verzoek om uitstel zelf indienen. U kunt uitstel aanvragen voor:

Uitstel voor de aangifte btw

Hoe en wanneer u uitstel kunt aanvragen, leest u bij: Uitstel aanvragen btw-aangifte.

Uitstel voor de aangifte loonheffingen

Wilt u loonaangifte over 2020 doen met onze software, dan kan dat alleen nog via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers. Daarom hebben we in een aantal gevallen uitstel verleend tot 1 juli 2020 voor de loonaangiften en betalingen.

Dit uitstel geldt voor:

  • iedereen die aangifte loonheffingen deed via het oude portaal voor ondernemers, eHerkenning nodig heeft voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en volgens onze gegevens de laatste loonaangifte over 2019 via het oude portaal heeft gedaan
  • iedereen die aangifte loonheffingen deed via het oude portaal voor ondernemers, eHerkenning nodig heeft voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en nu gebruik gaat maken van commerciële software of een intermediair
  • iedereen die voor het eerst aangifte loonheffingen moet doen, dat wil doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk en daarvoor eHerkenning nodig heeft

Hebt u tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En hebt u nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan verlengen wij het uitstel automatisch tot 1 augustus 2020. U krijgt daarover dan binnenkort een brief van ons.

Hebt u uitstel tot 1 juli 2020, maar al wél aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verlengd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.