Btw en buitenlandse ondernemers: Bezwaar en beroep

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken schriftelijk indienen bij:

Belastingdienst/ Kennis- en Expertisecentrum Buitenland Kantoor Heerlen
Afdeling Omzetbelasting
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Nederland

Kijk bij Wat zijn de eisen voor een bezwaar? om te zien wat er in het bezwaarschrift moet staan.

Op uw bezwaarschrift ontvangt u een schriftelijke uitspraak. Hiertegen kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u informatie over de manier waarop u tegen de uitspraak in beroep kunt gaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.