Btw en buitenlandse ondernemers: Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken schriftelijk indienen bij:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Afdeling Omzetbelasting
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Nederland

Zie: Algemene regels bij bezwaar.

Op uw bezwaarschrift ontvangt u een schriftelijke uitspraak. Hiertegen kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u informatie over de manier waarop u tegen de uitspraak in beroep kunt gaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.