Digitale diensten

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Onder digitale diensten verstaan wij:

 • elektronische diensten 
  Dit zijn diensten die via internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd, vergen slechts een geringe mate van menselijk ingrijpen en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Denk aan onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en -tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.
 • telecommunicatiediensten 
  Dit zijn diensten op het gebied van de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst, waaronder het bieden van toegang tot wereldwijde informatienetten. Denk aan telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.
 • radio- en televisieomroepdiensten 
  Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Hoe bepaalt u de plaats van levering van de digitale diensten?

Het uitgangspunt is dat digitale diensten aan particulieren belast worden in het land waar uw klant woont.

Voor bepaalde digitale diensten bepaalt u de plaats van dienst op basis van:

 • de fysieke locatie 
  Dit geldt als u de dienst levert op een bepaalde locatie zoals een wifi-hotspot, telefooncel, internetcafé, restaurant of hotellobby.
 • de plaats van vertrek van het personenvervoer 
  Dit geldt als u de dienst levert aan boord van een schip, vliegtuig of trein, bij personenvervoer binnen de EU.
 • de plaats waar de vaste lijn van de particulier is geïnstalleerd 
  Dit geldt als u de dienst via een vaste lijn levert.
 • de landencode van de simkaart van de particulier 
  Dit geldt als u de dienst via een mobiel netwerk levert.
 • de plek waar de decoder is, of de plaats waar de viewing card naar toe is gestuurd 
  Dit geldt als voor de dienst een decoder of viewing card is vereist.

Om uw administratieve lasten te beperken, kunt u de bovenstaande richtlijnen toepassen om te bepalen wat de plaats van dienst is, zonder dat u andere informatie bij uw klant hoeft op te vragen.

U kunt eventueel van de hierboven genoemde richtlijnen afwijken om te bepalen waar uw klant is gevestigd. Hiervoor hebt u 3 niet-tegenstrijdige bewijsmiddelen nodig, zoals het factuuradres, bankgegevens, het internetprotocoladres (IP-adres) of andere zakelijke gegevens.

Als u andere digitale diensten levert dan de hierboven genoemde diensten, hebt u 2 niet-tegenstrijdige zakelijke bewijsmiddelen nodig om de plaats waar uw klant woont vast te stellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.