Uw partner gaat meewerken

Als uw partner gaat meewerken in uw onderneming, zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

  • U betaalt uw partner minder dan € 5.000 en u maakt gebruik van de meewerkaftrek.
  • U spreekt met uw partner af dat u deze een arbeidsbeloning betaalt voor het meewerken.
  • U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner, zodat uw partner bij u in dienstbetrekking is.
  • U en uw partner worden samen ondernemer.

Raadpleeg een deskundige om uit te zoeken wat voor u en uw partner het gunstigst is. Alleen als uw partner bij u in dienstbetrekking is, moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen. Voor de werknemersverzekeringen kan er ook sprake zijn van een dienstbetrekking voor een partner. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Arbeidsbeloning

Betaalt u uw partner een vergoeding voor de meegewerkte uren? Als de vergoeding € 5.000 of meer is, kunt u de vergoeding aftrekken van de winst. Een vergoeding van minder dan € 5.000 is niet aftrekbaar, maar u hebt dan misschien wel recht op de meewerkaftrek.

De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat uw partner doet. Verder is het aan te bevelen de gewerkte uren te registreren. Uit uw administratie moet blijken op welke manier u uw partner uitbetaalt, bijvoorbeeld door overmaking op een rekening of in de vorm van een schulderkenning (een verklaring dat u een schuld aan uw partner hebt).

De arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen als die beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

U kunt elk jaar opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of arbeidsbeloning. U zit dus niet vast aan een eenmaal gemaakte keuze.

Arbeidsovereenkomst met uw partner

U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.
  • Uw partner ontvangt loon of salaris.

U en uw partner starten samen een onderneming

Als u en uw partner samen de onderneming voortzetten, moet u de rechtsvorm van de onderneming aanpassen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.